logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Epilepsi - Medisinsk utredning ved epilepsi for barn og unge

Målet er å kartlegge anfallssituasjonen og optimalisere medisinsk behandling for å redusere anfallshyppighet eller oppnå anfallsfrihet med minst mulige bivirkninger av antiepileptika.

Epilepsi er ein av dei mest vanlege sjukdomane i nervesystemet. Epilepsi er ikkje éin sjukdom, men ei paraplynemning på ei rekkje kroniske tilstandar med ulike årsaker og prognose. Fellesnemnaren er tilbakevendande epileptiske anfall.

Les mer på helsenorge.no

Vi gjør en medisinsk vurderingen av barnet/ungdommens epilepsi med tanke på anfallssituasjon, behandling og årsak. Vi kartlegger også anfallsutløsende faktorer. Innleggelsen varer fra fem til åtte dager.

Barnet/ungdommen, foreldrene eller andre pårørende deltar på gruppeundervisning om epilepsi og andre relevante temaer. Vi gir også tilbud om individuell veiledning ut i fra behov. Foreldre kan søke om opplæringspenger.

Før

Dere blir kontaktet av sykepleier per telefon for en kartleggingssamtale ca. to uker før innleggelsen. Da får dere informasjon om plan for oppholdet og svar på eventuelle spørsmål. Vi spør dere også om forventninger til oppholdet, anfall og behov for tilrettelegging under innleggelsen.

Hvis dere eller andre har film av anfallene på mobil, er det fint om dere tar med dette. Ta også med anfallsbeskrivelser og eventuelt anfallskalender.

Ved innleggelsen bør dere ha oversikt over

 • utredning som er gjort lokalt (MR, EEG, annen utredning)
 • medisiner som brukes nå og som er prøvd ut tidligere
 • annen behandling som er forsøkt
 • blodprøvesvar dersom dette er tatt nylig.

Under

 • Foreldre/foresatte/barnet/ungdommen har innkomstsamtale med lege og sykepleier
 • Vi vurderer epilepsi- og anfallstype og kartlegger anfallsutløsende faktorer
 • Vi gjør observasjoner av anfallssuspekte episoder. På natt bruker vi ofte observasjonskamera
 • Alle tar EEG
 • Noen tar blodprøver
 • Foreldre/foresatte/barnet/ungdommen får videre samtaler etter behov
 • Barnet/ungdommen får tilbud i observasjonsbarnehagen eller på skolen
 • Vi gjør en vurdering av behovet for hjelpetiltak som for eksempel hjelpemidler for varsling av anfall og skadeforebyggende tiltak.

Etter

Før utskrivelse får dere en oppsummerende samtale med lege og sykepleier. Epikrisen fra legen sendes til foreldre/foresatte/ungdommen, henvisende lege og andre aktuelle instanser.

Barnet/ungdommen følges videre ved sin lokale barneavdeling. Legen vurderer behovet for kontroll på SSE ved utreise.