logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Flowmetri- og resturinbestemmelse,barn

En flowmetri-do er et apparat formet som et toalett eller en stol. Undersøkelsen etterligner en vanlig toalettsituasjon der barnet sitter på dostolen og tisser ned i en trakt med et beger under som samler urinen. Flowmetri-doen er tilkoblet en datamaskin som registrerer målingene.

Flowmetri brukes som ledd i utredning dersom barnet har problemer med vannlating i form av urinlekkasjer, hyppig/sjelden vannlating, nattvæting eller annet.

Undersøkelsen gir god informasjon om blære‐ og urinrørsfunksjonen, altså hvordan du tisser. I tillegg måles rest-urin for å se om barnet klarer å tisse blæren helt tom. Rest-urinbestemmelsen gjør vi ved hjelp av ultralyd/blærescanner.

Før

Snakk med barnet om hva som skal skje. Barnet skal drikke mer enn normalt i forkant av undersøkelsen, cirka 3-5 dl i løpet av siste timen før undersøkelsen. Barnet møter med så full blære som mulig. Unngå å tisse de siste 2 - 3 timene før undersøkelsen.

Hvis det blir ventetid før barnet kommer inn til undersøkelsen, og barnet opplever sterk vannlatingstrang, si i fra i ekspedisjonen. Ellers gjøres undersøkelsen når barnet selv sier i fra at det må tisse. Rest-urinen måles etter at barnet har tisset.

Noen ganger ønskes ferdig utfylt vannlatingsskjema / bleieveietest i forkant av undersøkelsen. Informasjon om dette vil følge innkallelsen.

Under

Flowmetriundersøkelsen foregår inne på behandlingsrommet. Barnet må klare å tisse på et litt uvant toalett. Foresatte kan være tilstede dersom barnet ønsker dette. Etterpå skal barnet ligge på en behandlingsbenk for måling av rest-urin. Vi tar litt ultralydgele på magen når rest-urinen skal måles og bruker en avrundet sonde som trykkes lett mot magen. Det vil være uro-terapeut tilstede og noen ganger også lege.

Gjør det vondt?

Vannlatingen skjer på den måten barnet er vant med. Geleen som benyttes for rest-urinbestemmelsen kan virke litt kald. For øvrig er det bare et lett trykk mot magen. Noen opplever at det kan kile litt.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Det er satt av cirka 1 - 1,5 time for samtale, undersøkelse og oppsummering. Det kan noen ganger være vanskelig å beregne akkurat når barnet må tisse. Selve rest-urinbestemmelsen tar cirka 5 minutter.

Etter

Barnet kan reise hjem med en gang etter samtalen og undersøkelsen er ferdig. Det er ingen bivirkninger eller forholdsregler som må tas etter undersøkelsen.

Når får jeg resultatet?

Resultatet får dere muntlig med en gang. I tillegg sender vi svar til lege/barneavdeling som har henvist til undersøkelsen samt til fastlege og til hjemmet.