logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Flowmetri

Flowmetri er en undersøkelse for deg som kan gjennomføre en viljestyrt vannlating.

Flowmetri gjennomføres for pasienter med nevrogen blæredysfunksjon. Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen og hvor lang tid det tar å tømme blæren. Etter vannlatningen måles det for eventuell resturin ved hjelp av ultralyd.

Før

Det er tre ting å huske på til denne undersøkelsen:
  • Blæren skal være normalt full ved ankomst, slik at du kjenner behov for å tisse.      
  • Før undersøkelsesdagen skal du i tre døgn føre en liste over hvor mye du drikker, hvor mye og hvor mange ganger du tisser, og du skal markere tidspunkt for eventuelle lekkasjer (drikke- og diureseliste).
  • Dersom du får en urinveisinfeksjon, må du bestille ny time. Undersøkelsen krever at du er symptomfri.

Under

Det brukes et spesialtoalett som du skal tisse i. Urinstrålen treffer en vektskål som samler informasjon om hvor mye du tisser, kraften på strålen og hele tømningsforløpet. Dataene tolkes av en maskin. Etter vannlatingen benytter vi ultralyd for å måle eventuell resturin.

Etter

Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut. Da går dere igjennom de foreløpige resultatene av undersøkelsen, og du har tid til å stille eventuelle spørsmål. 

Det skrives en rapport fra undersøkelsen. Den inneholder kurven og resultatet fra flowmetrien, resturinvolumet, samt en oppsummering av samtalen med uroterapeuten. Legen i avdelingen din vil i etterkant gå igjennom dette med deg. 

Resultatene sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.