logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Funksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredning med vippetest og Valsalvas manøver

Hensikten med undersøkelsen er å teste om nervene til hjertet, blodkar og svettekjertler fungerer som de skal. Disse nervene er en del av det autonome (ikke viljestyrte) nervesystemet.

Før

På testdagen bør du ikke spise et stort måltid før undersøkelsen.

De siste 90 minuttene før testen kan du ikke spise, røyke eller snuse, men du kan drikke litt vann. Du skal heller ikke løpe eller trene slik at du blir varm/svett før undersøkelsen.

Medisiner

Hvis du bruker betablokker, eksempelvis SeloZok (metoprolol), Inderal (propranolol) eller Tenormin (atenolol) vil det redusere utbyttet av undersøkelsen. Du må snakke med legen din om du kan la være å ta disse medisinene dagen før og eller samme dag som undersøkelsen.

Under

Du ligger på en benk som vippes fra liggende stilling til 60 graders vinkel, mens vi måler blodtrykk og puls kontinuerlig. Du skal også utføre pusteøvelser. Noen vil få et mindre støt ved undersøkelse av svettefunksjon.

Testen tar 60 til 90 minutter.

Etter

Når undersøkelsen er ferdig kan du reise hjem. Legen som henviste deg vil få svar på undersøkelsen i løpet av 1 til 2 uker.