logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ganganalyse hos barn - tredimensjonal

Tredimensjonal databasert ganganalyse (DBA) er en standardisert undersøkelsesmetode for objektiv registrering av gangfunksjon der barnet filmes med 3D-kameraer mens de går. Undesøkelsen gir informasjon om kinematikk (leddenes bevegelse), om kinetikk (krefter som virker under gange) samt ganghastighet, skrittlengde, skrittbredde og gangsymmetri. I tillegg filmer vi pasientens gange med vanlig videokamera. Vi gjennomfører også en klinisk undersøkelse av leddbevegelighet, muskelstyrke og muskelspenning («stivhet»).

Ved å sette sammen de tredimensjonale dataene (kinematikk, kinetikk) og klinisk undersøkelse kan vi vurdere behovet for behandlingstiltak som ortoser (skinner), fysioterapi, botulinumtoksin («Botox») og ortopedisk operasjon. Vi evaluerer også effekten av operasjon ved å sammenligne ganganalysen fra før operasjon og et år etter operasjon.

Dette er en tidkrevende og samarbeidskrevende undersøkelse. For å kunne gjennomføre tilfredsstillende må barnet helst være fylt 5 år og ha en selvstendig gangfunksjon (uten gang- hjelpemidler) over 10 meter Hvis barnet er avhengig av ganghjelpemiddel på en strekning på 10 meter må barnet være fylt 6 år.

Henvisning og vurdering

Habiliteringslege eller annen spesialisthelsetjeneste henviser til utredning. Henvising må inneholde følgende informasjon:

 1. Barnets navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Barnets diagnose.
 4. Har foreldre og barnet behov for tolk?
 5. Har barnet tidligere fått BoNT behandling? Når og hvor, og eventuell effekt.
 6. Aktuelle leddmål av underekstremitetene
 7. Er barnet tidligere operert? Når og hvor, og eventuell effekt.
 8. Hva slags utfordringer har barnet mht. gangfunksjon/funksjon i underekstremitetene?
 9. Bruker barnet ortoser?
 10. Har barnet opplevd nye funksjonstap den siste tiden/året
 11. Er barnet vurdert av lege/fysioterapeut/andre med tanke på funksjon i underekstremitetene? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har barnet tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/ poliklinikk/ dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose
  1. Dersom ja: Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant?
 13. Hva er hensikten med ganganalysen?

Før

Ta med skinner / ortoser og tilhørende sko (helst innesko), kort shorts og tettsittende topp til timen.  Ta eventuelt også med barnets egne ganghjelpemidler.

Under

 1. Undersøkelsen starter med en samtale med foreldre og barn (15-20 min.) med barnenevrolog, fysioterapeut og ortopediingeniør til stede. Vi forsøker å kartlegge barnets bevegelsesutfordringer, gangkapasitet, hvilke tiltak som er iverksatt og eventuell smerteproblematikk. Vi forsøker også å avklare forventninger til ganganalysen og forventninger til eventuell videre behandling. Videre er det en fysioterapeut og en ortopediingeniør som har ansvar for gjennomføring av klinisk undersøkelse og markørplassering (30-45 min.) og selve bevegelsesanalyse-testen (30-45 min.).
 2. Barnet tar på shorts og trøye.
 3. Vi måler vekt og høyde.
 4. Klinisk undersøkelse; barnet er liggende på en undersøkelsesbenk
  • Vi måler benlengde, avstand mellom hoftekammene, knebredde og ankelleddbredde.
  • Vi gjør en klinisk undersøkelse av muskelstyrke, leddbevegelighet og spastisitet.
 5. Vi setter 16 små reflekterende kuler (refleks-markører) med hudvennlig tape på huden på utvalgte punkter på begge ben, nederst på ryggen og på hoftekammene.
 6. Selve bevegelsesanalysen: Først gjøres et opptak der barnet står helt rolig. Dette er et såkalt statisk opptak for å identifisere markørene til datasystemet.
 7. Etter dette begynner selve undersøkelsen hvor barnet skal gå «vanlig» (ikke løpe) en angitt strekning (ca. 8 meter) på kommando.
 8. Barnet må gå barbent frem og tilbake til vi har fått tilstrekkelig gode opptak (10-20 ganger).
 9. Hvis barnet har med seg ortoser, gjør vi også opptak med sko (helst innesko) og ortoser på.
 10. Etter dette er undersøkelsen ferdig og vi tar av de reflekterende kulene.
  Undersøkelsen er kun datainnsamling. Analyse og bearbeiding av innsamlet informasjon blir gjort i etterkant. Dere får derfor ikke noen svar på analysen denne dagen.

Etter

Dataene vi har tatt opp analyseres av en av de to som gjennomførte ganganalysen (fysioterapeut eller ortopediingeniør). De er spesialister på gangfunksjon og ganganalyse og har lang klinisk erfaring med barn med gangproblematikk. De skriver en rapport som blir diskutert i et tverrfaglig møte med barneortoped, barnenevrolog fysioterapeut og ortopediingeniør tilstede. Vi sender full rapport (med kurvedata) og konklusjon til henvisende habilitering. Vi sender vurdering og konklusjon til barnet/barnets foreldre, lokal fysioterapeut og ortopedingeniør. Disse opplysningene blir også lagret i journalen.

Vær oppmerksom

Selve undersøkelsen og opptaket medfører minimalt ubehag for barnet, men den er tidkrevende og kan oppleves som litt langtekkelig og kjedelig. Det er derfor viktig at barnet er forberedt på at undesøkelsen tar tid. Hvis barnet har konsentrasjonsproblemer eller kognitive utfordringer som medfører samarbeidsproblemer forsøker vi å korte ned og bare gjøre det aller viktigste i den kliniske undersøkelsen. For å kunne levere en meningsfull 3D-analyse må selve ganganalysen gjennomføres i sin helhet.