logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Ganganalyse hos barn - video-vektor-analyse

Video-vektor- analyse (VVA) er en analyse som først og fremst blir brukt for å se om ortosene (skinnene) har ønsket effekt på gangfunksjonen. Selve analysen er en kombinasjon av film tatt med vanlig videokamera og målinger med kraftplater (vekter) i gulvet.

VVA blir brukt for å kartlegge hvordan kreftene fra gulvet virker på ankel, kne og hofteledd under gangen, og hvordan ortosene virker på disse kreftene. Undersøkelsen blir blant annet gjort 4-6 måneder etter ortopediske operasjoner hvor knestrekkende ortoser (GRAFO) er rekvirert for bruk etter operasjonen.

Før

Barnet må ha med ortoser (skinner) og tilhørende sko (helst innesko) og kort shorts.  Ta eventuelt også med ganghjelpemidler som barnet bruker.

Under

  1. Kort samtale med ortopediingeniør og fysioterapeut for å kartlegge gangfunksjon og bruk av ortoser.
  2. Barnet tar på shorts.
  3. Vi gjør en klinisk undersøkelse på benk hvor vi vurderer muskelstyrke, leddstatus og muskel stivhet. Hvor omfattende undersøkelsen er, avhenger av problemstillingen.
  4. Etter dette begynner selve gangundersøkelsen hvor barnet går frem og tilbake i testrommet (ca. 8 meter), først barbeint og deretter med ortoser.
  5. Barnet går frem og tilbake til vi har fått tilstrekkelig gode opptak (6-10 ganger)
  6. Undersøkelsen er ferdig, og barnet kan kle på seg.

Etter

Etter undersøkelsen ser vi dataene fra analysen i sammenheng med den kliniske undersøkelsen. Dette blir gjort av ortopedingeniøren i samarbeid med fysioterapeut. Dere får tilbakemelding om resultatet av analysen med en gang, som oftest sammen med barnenevrolog, barneortoped og fysioterapeut. Vi skriver også en kort rapport som vi sender til barnet/barnets foreldre, aktuell habiliteringstjeneste, ortopediingeniør som har laget ortosene og til lokal fysioterapeut.

Vær oppmerksom

Undersøkelsen medfører minimalt med ubehag for barnet, men det krever litt tålmodighet og en viss grad av samarbeidsevne.