logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Glukosebelastningstest for barn og unge

Glukosebelastningstest er en undersøkelse hvor man kontrollerer kroppens evne til å regulere blodsukkernivået. Et blodsukkernivå innenfor normalområdet er viktig for god helse.

Før

Du må møte fastende til glukosebelastningstesten. Det vil si at du ikke må spise, drikke, røke/snuse eller tygge tyggegummi etter midnatt kvelden før undersøkelsen.

Under

På undersøkingsdagen blir det først tatt en blodprøve for å kontrollere blodsukkerverdiene når du er fastende. Du kan få bedøvelseskrem på huden før blodprøven hvis du ønsker det. Deretter må du drikke en sukkerholdig drikk. Du sitter deretter i ro i to timer på undersøkingsrommet, og så måles blodsukkeret på nytt.

Du må ikke spise, drikke, røke/snuse, eller tygge tyggegummi i ventetiden, og du må holde deg i ro fordi aktivitet kan virke inn på blodsukkerverdiene dine. Det kan være greit å ha med lesestoff eller lignende til undersøkelsen.

Undersøkelsen er over etter at siste blodprøve er gjennomført. Hele undersøkelsen tar om lag 3 timer.

Etter

Resultatet av blodprøvene er klare samme dag som testen blir gjennomført. Legen som henviste deg til glukosebelastningen vil tolke resultatet og forklare deg mer, og informere om videre oppfølging og tiltak.