logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, CBF – cerebral blood flow

Hjernescintigrafi - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen

Denne undersøkelsen viser blodgjennomstrømmingen i hjernen. Undersøkelsen brukes gjerne som en del av utredningen for demenssykdommer. Vi benytter et sporstoff merket med en liten mengde radioaktivitet for å kunne si noe om blodgjennomstrømningen i hjernen.  Deretter tar et såkalt gammakamera eller en SPECT/CT bilder av hodet.

Før

  • Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her oppgis informasjon som er viktig for undersøkelsen
  • Om du ikke kan møte til timen, ber vi deg gi beskjed om dette så fort som mulig etter at du har mottatt innkallingsbrevet
  • Om du er gravid, kan være gravid eller om du ammer, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mulig etter at du har mottatt innkalling til undersøkelse. I de aller fleste tilfeller skal da denne undersøkelsen ikke gjennomføres
  • Ikke ta med gravide eller små barn som følge til undersøkelsen
  • Du kan spise og ta dine medisiner som vanlig

Under

Du vil først få satt inn en kanyle i en blodåre i armen. Du skal så ligge og hvile med øynene lukket i et mørkt og stille rom i 15 minutter før du får et stoff som gjør det mulig å avbilde hjernen. Dette stoffet skal så virke i minst 5-10 minutter før vi tar bildene.

Du ligger på ryggen på en undersøkelsesbenk i ca. 30 minutter mens bildene tas, og det er viktig at du ligger helt rolig. Gammakameraet kommer nært hodet for å få gode bilder.

Stoffet gir ingen spesielle bivirkninger eller ubehag.

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Det tar noen timer før den lille mengden radioaktivitet er ute av kroppen din.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svar på undersøkelsen kommer til legen som har henvist deg.