logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Undersøkelse av hørsel hos for tidlig fødte og barn på nyfødtintensiv

Hørselsscreening ved hjelp av ABR (automatisert hjernestammeaudiometri)

Ifølge nasjonal anbefaling skal alle nyfødte barn tilbys hørselsscreening. Det gjør vi for å kunne oppdage medfødt hørseltap og iverksette tiltak så tidlig som mulig.

Screeningen utføres før hjemreise for fullbårne barn. På et prematurt barn utføres hørselsscreeningen når barnet er nådd 34 uker i svangerskapsalder.

Vi følger den nasjonale anbefalingen Screening av hørsel hos nyfødte - Helsedirektoratet

Før

Hvilken metode for hørselsscreening som skal utføres, er avhengig av om det er et friskt nyfødt barn, et barn som sykt eller prematur født.  ABR (automatisert hjernestammeaudiometri) utføres på premature og barn som har lagt > 48 timer på en nyfødtintensivavdeling. 

Under

Vi setter en liten propp inn i øregangen til barnet. Den inneholder en mikrofon og høyttaler. Høyttaleren sender klikkelyder inn i øret. Ved bearbeiding av klikkelydene blir det generert en lyd i det indre øret som vi måler via mikrofonen.

Målingen er smertefri. Vanligvis er den rask, men den krever at barnet ligger i ro. Det kan være vanskelig å få en godkjent test hvis barnet har sonde, har oksygen på nesekateter eller andre former for pustestøtte som kan forstyrre testen.

Hørselscrrening av nyfødt baby
Bildetekst

 

Etter

Barn som ikke passerer testen, eller av ulike grunner ikke kan få utført testen, henvises til audiografisk utredning og oppfølging ved høresentralen. Det gjelder også barn som har økt risiko for å utvikle hørseltap senere.