logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Hørselstest hos barn

Valg av testmetoder ved utredning av hørselstap hos barn er avhengig av barnets alder og evne til å samarbeide. Det kan være aktuelt å benytte flere tester for å komme fram til et ønsket resultat.

Før

For barn som er store nok til å forstå er det en fordel om foreldrene snakker med barnet før timen, slik at barnet er forberedt på hva som skal skje.

Under

Når vi skal i gang med undersøkelsen forsøker vi å få kontakt og skape trygghet for barnet ditt. Testen utføres på følgende måte:

 • Vi titter i ørene med en lommelykt (otoskop)
 • En myk silikonpropp som lager lyd og trykk, settes mot øregangen
 • Barnet får presentert ulike lyder i proppen og vi observerer eventuell reaksjon
 • Hodetelefoner eller høyttalere vil så benyttes for å presentere lyder eller ord

Om barnet ikke kan eller ønsker å medvirke til denne type hørselstesting kan vi teste hørselen med ulike måleinstrumenter.

Barn 0-3 år

For barn i alderen 0-3 år kan vi benytte følgende målinger:

 • Tympanometri
 • Otoakustiske emisjoner OAE
 • Visual Response Audiometry (VRA)
 • Hjernestammeaudiometri (ABR)

Barn 3-6 år

For barn i alderen 3-6 år kan vi benytte følgende målinger:

 • Tympanometri
 • Otoakustiske emisjoner OAE
 • Lekeaudimetri

Tympanometri

Ved tympanometri får barnet en liten propp i øregangen. Tympanometri benyttes for bedømming av mellomørefunksjonen.

Selve målingen medfører ikke ubehag for pasienten. Det kan oppleves som en liten dottfornemmelse, men det hender at barnet motsetter seg å få proppen satt inn i øregangen.

Testen blir benyttet på alle aldersgrupper.

Otoakustiske emisjoner OAE

Dette er en objektiv hørselsmåling der vi tester det indre ørets funksjon. Denne testen blir også brukt til hørselsscreening av alle nyfødte.

Testen gjennomføres ved å sette en liten propp i barnets øregang og sende klikkelyder inn i øret.  Disse klikkelydene genererer under normale forhold en respons i de såkalte hårcellene i det indre øret som fanges opp av måleutstyret.

Visual Response Audiometry (VRA)

Ved VRA testes hørselen ved at barnet snur seg mot et bilde eller en leke som respons på en lydstimulus. Denne testen utføres på de minste barna, før de er modne nok for å samarbeide til lekeaudiometri.

Hjernestammeaudiometri (ABR)

Ved ABR testes sentralnervesystemets elektriske respons på at øret eksponeres for lyd. Elektroder tapes på huden og det plasseres propper i øregangene.

De minste barna kan undersøkes sovende, mens eldre barn som oftest må undersøkes i narkose.

Lekeaudiometri

Hørselsmåling kalles audiometri. Hørselen undersøkes ved å registrere pasientens respons på ulike tonefrekvenser og lydstyrke. Resultatet blir presentert i et audiogram.

Først øver man sammen med barnet, men etter hvert skal barnet alene respondere på lyden. Ett øre blir testet av gangen. Hvor mange frekvenser som testes varierer, da dette avhenger hvor godt barnet samarbeider.

Etter

Om det er behov for videre utredning, behandling og oppfølging avhenger av resultatene av undersøkelsen.