logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Hudbiopsi - barn og unge

Ved hudbiopsi tas en liten vevsprøve fra huden. Prøven sendes til nærmeste patologilaboratorium for mikroskopisk undersøkelse, eller til medisinsk genetikk for genetiske analyser.

Ved stansebiopsi fjerner vi en liten del av huden ved bruk av en liten (2-4 mm), rund kniv. Stansebiopsi er aktuelt som ledd i utredning av ulike hudsykdommer og hudsvulster, eller som ledd i genetisk utredning.

Før

Det er vanligvis ikke nødvendig med spesielle forberedelser før stansebiopsi. Barn som skal ta stansebiopsi får forbehandling med bedøvende krem (Emla) 1 time før prosedyren. Hvis du tidligere har reagert på lokalbedøvelse/tannlegebedøvelse, må du melde fra til oss om det på forhånd.

Under

Du får lokalbedøvelse der vi skal ta biopsien. Når bedøvelsen virker tar vi ut en liten vevsbit (2- 4 mm). Såret dekkes av plaster som kan sitte på til det danner seg skorpe. Såret gror i løpet av et par uker. Du vil få et lite arr etter biopsien.  Etter

Prøven som vi har tatt sendes til videre undersøkelse hos patolog eller genetiker. Legen som har tatt prøven er ansvarlig for at du får informasjon når prøvesvar foreligger og for at videre tiltak iverksettes dersom det er aktuelt.

Vær oppmerksom

Det er sjeldent med komplikasjoner etter stansebiopsi, men hudinfeksjon kan forekomme. Dersom huden omkring biopsistedet blir rød, varm, hoven og smertefull i dagene etter prøven må du kontakte lege, enten legen som har tatt prøven eller fastlege/legevakt.