logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Nyrefunksjonstest

Iohexol clearance

Iohexol clearance test er en test hvor vi sjekker eksakt nyrefunksjon, nærmere bestemt hvor god nyrene er til å skille ut bestemte stoffer.
Testen utføres hos sykepleier på poliklinikken, i samarbeid med laboratoriet.

Før

Du trenger ikke å faste før denne testen.
Du skal ikke ta andre kontrastundersøkelser de siste to døgnene før denne testen, da blir resultatene feil.
Du bør ha med mobiltelefon eller armbåndsur med minuttviser, slik at vi kan sikre at blodprøver blir tatt til rett tid.

Under

Sykepleier legger inn et plastrør i en blodåre (venekanyle som du skal få medikamenter gjennom.

Deretter skal du ta en blodprøve på laboratoriets prøvetakingsenhet.

Umiddelbart etterpå møter du igjen på  poliklinikken.
Via venekanylen gir vi 5 ml av et kontraststoff (Iohexol).

Du må observeres en halv time etter injeksjonen, på grunn av allergiske reaksjoner som kan oppstå. Det er ekstremt sjelden med allergiske reaksjoner.

Venekanylen fjernes og du har "fri" noen timer.

Etter 4 timer skal du ta ny blodprøve på laboratoriets prøvetakingsenhet. Du skal møte opp et kvarter før, slik at laboratoriet kan forberede seg.
Det er viktig at laboratoriet noterer nøyaktig tidspunkt for når de tar blodprøven.

Enkelte pasienter må ta blodprøve også etter 8 og 24 timer.

Etter

Når du er ferdig med prøvene kan du dra hjem.