logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Kirurgi hos eldre - vurdering

Mange eldre trenger kirurgi for ulike sykdommer. Kirurgi kan være svært nyttig, men det er viktig å undersøke hva vi kan gjøre for at du skal tåle inngrepet best mulig.

Målet med undersøkelsen er å støtte eldre pasienter med komplekse medisinske problemer som skal gjennomgå kirurgi. Sammen med deg passer vi på at du får den best tilpassede behandlingen for deg.

  • Vi lager en plan for å gjøre deg så sprek som mulig før kirurgi.
  • Vi forbereder deg på sykehusoppholdet.
  • Vi lager en plan for tiden etter utskrivelse. 
Vi samarbeider med kirurgisk avdeling der operasjonen foregår.

Henvisning og vurdering

Pasienter kan henvises til geriatrisk poliklinikk for en preoperativ geriatrisk vurdering.

Før

Før du kommer til oss er det fint om du har med en oversikt over:

  • hvilke medisiner du tar og hvorfor du tar dem
  • om du får hjelp i hverdagen, for eksempel til å ta riktig mengde medisin 
Hvis du har pårørende ønsker vi at de blir med på konsultasjonen hvis det er greit for deg.

Under

Du blir grundig undersøkt av lege som er spesialist i eldres sykdommer (geriatri). Legen går gjennom sykdommen du skal opereres for og hvilke symptomer/plager du har. I tillegg blir du spurt om hva som er viktig for deg – for eksempel å bli kvitt sykdommen og/eller å kunne fortsette å bo hjemme så lenge som mulig. 

En sykepleier tar blodprøver og EKG (hjerteprøve), veier deg og gjør noen enkle hukommelsestester.

Ut ifra resultatene av alle undersøkelsene vil vi gi råd om hvilken behandling som er best tilpasset deg, dine ønsker og behov. Vi gir også råd om ernæring og trening fram mot operasjonen, og du får med deg noen enkle øvelser du kan gjøre hjemme. 

Etter

Før du reiser hjem oppsummerer vi funnene og eventuelle tiltak for deg. Dersom videre undersøkelser er nødvendig får du informasjon om det. Kirurgen som henviste deg og din fastlege får tilsendt notat fra undersøkelsen innen et par dager.