logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Kontrastmammografi

Kontrastmammografi er en røntgenundersøkelse som framstiller brystvevet.

Kontrastmammografi er en mammografiundersøkelse som gjøres etter at det er sprøytet inn et jodholdig kontrastmiddel i en blodåre i armen. Kontrastmiddelet som brukes er også vanlig å bruke ved flere andre røntgenundersøkelser, som for eksempel CT. Kontrasten tas opp i vevet, spesielt i sykelige forandringer, som da kan synes tydeligere på bildene.

Før

Du kan ta medisiner på vanlig måte, bortsett fra medikamenter mot diabetes som f.eks. Metformin, Glucophage, Compact, Orabet, Janumet eller Eucreas. Disse skal ikke tas inntil 2 dager før undersøkelsen. Ta kontakt med fastlegen for blodprøver av nyrefunksjonen før du starter med tablettene igjen.  Denne informasjonen vil du finne i et eventuelt innkallingsbrev til kontrastmammografi.

Nyrefunksjon

Kontrastmiddelet skilles ut gjennom nyrene. Dette tåler du godt hvis du er nyrefrisk, men for å være sikker bør du på forhånd ta en blodprøve (kreatinin/GFR) som viser at nyrene funger normalt. Det anbefales også at du drikker ca. 2 liter væske det siste døgnet før undersøkelsen.

Allergi

Hvis du tidligere har reagert allergisk på kontrastmiddel i forbindelse med en røntgenundersøkelse, må du gi beskjed om dette.

Menstruasjonssyklus

Det er best at undersøkelsen gjøres midt i en menstruasjonssyklus (2. eller 3. uke). Normalt brystvev tar også opp kontrast, mest i perioden omkring menstruasjon. Dette kan gjøre det vanskeligere å vurdere undersøkelsen. Hos kvinner som ikke har en syklus, tas det ikke hensyn til tidspunkt. Heller ikke hvis undersøkelsen haster.

Silikonimplantater

Kontrastmammografi kan ikke gjøres hvis man har implantater.

Under

Vi legger inn et tynt plastrør (venekanyle) i en blodåre i armen, og kontrastmiddelet blir sprøytet inn. De fleste merker ikke dette, men man kan føle litt hjertebank og en varmefølelse som brer seg i kroppen. Noen får følelsen av å tisse på seg (uten å gjøre det). Dette er også normalt.

Vi tar mammografibilder på vanlig måte, oftest 2 bilder av hvert bryst. Hvert bilde tar litt lenger tid enn ved en vanlig mammografi, og stråledosen er litt større, omtrent tilsvarende ett ekstra bilde.

Etter

Etter undersøkelsen må du vente i 20 minutter. Etter du har fått tilsyn og venekanylen er tatt ut, kan du reise hjem. Det kan være lurt å drikke godt også etter undersøkelsen.

Vær oppmerksom

I enkelte tilfeller kan senreaksjoner av kontrastmiddelet forekomme i form av hodepine, kvalme eller utslett. Dersom man får slike reaksjoner som vedvarer eller forverres, skal du kontakte fastlege.