logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Kransåresykdom (koronarsykdom), utredning

Trange blodårer til hjertet kan gi symptom som brystsmerter og/eller tungpustethet ved aktivitet. Her er informasjon til deg som er henvist og har fått time til konsultasjon for dette.

Dersom blodårene til hjertemuskelen er trange, vil det kunne oppdages ved undersøkelsen. Testen kan ellers benyttes til å finne ut om en ved fysisk belastning kan fremprovosere feilfunksjon ved hjerterytmen.

Arbeids-Ekg blir brukt for å diagnostisere hjertesykdom, for å få opplysninger om hvor alvorlig sykdommen er og for å vurdere effekt av behandlingen.

Før

  • Sørg for at blodprøvene er tatt i god tid, senest 1 uke før undersøkelsen. Prøvene skal tas fastende. 
  • Unngå mat og tobakk de 3 siste timene før undersøkelsen. 
  • Unngå å bruke krem/lotion på brystkassen denne dagen. 
  • Ha på deg (eller ta med) gode sko og ledige klær. 
  • Ta dine faste medisiner til vanlig tid, dersom ikke annet er avtalt. 

Under

Konsultasjonen består av EKG, puls og blodtrykkmåling hos sykepleier. Så skal du til samtale og undersøkelse hos lege. Legen vil blant annet undersøke hjertet ditt med ultralyd. Enkelte pasienter kan bli anbefalt å utføre en belastningstest på sykkel eller tredemølle. Dersom dette blir anbefalt for deg, planlegger vi en ny time på dagtid innen kort tid for en slik undersøkelse. 
Etter

Vi ser helst at du venter ca. 30 minutt etter testen før du reiser hjem fra sykehuset.

Testresultatet vil være klart med det samme og legen vil gi deg et samlet resultat av blodprøvene og undersøkelsene. Dersom det er nødvendig med ytterligere utredning, vil det bli lagt en plan for dette.

Fastlegen din får skriftlig resultat av testen og råd om videre oppfølging.