logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Kreatinin clearance

Kratinin Clearance er en nyrefunksjonstest.

For å kartlegge nyrenes funksjon undersøkes det hvor mye av stoffet kreatinin som utskilles fra kroppen gjennom urinen i løpet av 24 timer. I løpet av disse 24 timene tas det også en blodprøve for å måle kreatinin-verdien i blodet. Ut fra målinger av urin- og blodprøven kan tegn til reduksjon i nyrenes funksjon avsløres.

Veldig ofte erstattes denne testen av en blodprøve hvor det måles Cystatin C, man trenger ingen døgnurinsamling, og testen gir mye av den samme informasjonen.

Før

Kratinin Clearance skal tas i et så normalt døgn som mulig. Spis derfor normal kost, men unngå mest mulig kjøtt i testperioden.

Under

Den første morgenen tømmes blæren fullstendig, eventuelt med kateterisering. Urinen kastes.

I de neste 24 timene skal all urin som blir utskilt samles i utlevert beholder.

Det tas også en blodprøve i løpet av de 24 timene urinen samles, oftest på morgenen ved start eller ved avslutning av urinsamlingen.

Neste morgen tømmes blæren fullstendig, eventuelt med kateterisering, og denne urinen tas med i samlingen.


Det er viktig at tidsrommet for samlingen blir nær 24 timer og at all urinen som blir utskilt samles i beholderen.

Etter

Når de 24 timene har gått er undersøkelsen ferdig.

Resultatet er som regel ferdig senest dagen etter urinsamlingen er levert.