logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Lungefunksjonstest (FeNo) hos barn

Denne lungefunksjonstesten kan gi legen informasjon om astma som ikke kan ses ved tradisjonelle diagnostiske tester.

Før

Undersøkelsen krever at barnet samarbeider. Barnet blir forklart hvordan undersøkelsen skal gjøres av testlederen.  

Under

Barnet puster på et munnstykke som er koblet til en PC. Det måles mengde av nitrogenmonoksid (NO) når barnet puster ut. Ved astma og allergi sees det ofte et forhøyet nivå av NO.

Etter

Legen vurderer testen sammen med barnets sykehistorie og en undersøkelse av barnet, og bestemmer om det er behov for behandling eller andre undersøkelser.