logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøret

Impedanse-måling registrerer bevegelsen av mageinnhold, mat, drikke og luft i spiserøret. Kombinert impedans- og pH-måling oppdager refluks uavhengig av pH. Formålet med undersøkelsen er å avklare om barnet har reflukssykdom(GØR).

Gastroøsofageal refluks(GØR) defineres som ufrivillig tilbakestrømming av mageinnhold til spiserøret, med eller uten gulping og oppkast. Ved 24-timers impedanse/ph-måling kan vi identifisere sur refluks, svakt sur refluks og ikke-sur/alkalisk refluks.  Vi kan spesielt se på sammenfall i tid mellom refluksepisoder og symptomer som ikke umiddelbart kan knyttes til spiserøret.

Før

  • Hvis barnet står på syrenøytraliserende medikasjon, skal det vanligvis slutte med denne medisinen en uke før undersøkelsen, om ikke annet er avtalt.
  • Barnet skal ikke spise eller drikke de siste 4 timene før undersøkelsen.
  • Ta gjerne med noe mat/drikke som barnet kan få når registreringen har startet.

Under

Barnet får lagt ned en sonde i spiserøret via nesen. Plassering av sonden kontrolleres med røntgen. Barnet drar hjem med sonden, som fjernes hjemme neste morgen. Dere får nærmere informasjon om dette og videre registrering før dere reiser hjem. Dere må beregne 2 timer på sykehuset. Små barn bør være hjemme fra barnehage og skole denne dagen. Tidspunkt for fjerning av sonde og levering av apparat avtales med sykepleier.

Etter

En voksen skal levere vesken, registreringsarket og apparatet på sykehuset når undersøkelsen er ferdig. Det er ingen time hos lege eller sykepleier denne dagen.