logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Måling av nitrogenoksyd fra nesen

Måling av gass i nesen er en test som måler hvor mye nitrogenoksyd du har i luften du puster ut. Vi måler dette gjennom nesen din, og det er ikke ubehagelig.

Testen kalles også nasal NO -test, (nNO), og målet er å finne ut om barnet/ungdommen har mindre nitrogenoksyd enn normalt. Nedsatt nitrogenoksid i utåndingsluften kan finnes ved luftveisinfeksjon, immunsvikt eller cystisk fibrose. For de fleste med primær ciliærdyskinesi (PCD) er nitrogendioksydnivået lavt.

Før

Barnet/ungdommen må være infeksjonsfri i minst 14 dager før undersøkelsen, helst fire uker hvis mulig.

Under

  • Lege eller sykepleier ser i nesen til barnet/ungdommen. Hvis nesen har mye snørr må barnet/ungdommen pusse nesen før testen. Dersom det fremdeles er mye snørr skylles nesen forsiktig med saltvannsdråper. Hvis nesen blir skylt med saltvannsdråper må barnet/ungdommen vente en time før testen tas.
  • Barnet/ungdommen sitter på stol alene eller på fanget til foresatte, mor eller far.
  • Puster vanlig og testpersonell setter en liten slange med en skumgummipropp på inn i neseboret.
  • Barnet/ungdommen fortsetter å puste vanlig under testen.
  • Testen tar 5 - 30 minutter avhengig av alderen til barnet og hvor godt de klarer å samarbeide.
  • Gassnivået måles. Dette gjør ikke vondt.

Etter

  • Testpersonalet eller legen informerer om resultatet av testen.
  • Resultatene vises på en skjerm, presentert som grafer via via en datamaskin (online-måling).
  • Undersøkelsen må gjentas en til to ganger for å sikre et riktig resultat.
  • Barnet/ungdommen kan reise hjem når prøven er tatt.