logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Måling av nitrogenoksyd fra nesen

Måling av gass i nesen er en test som måler hvor mye nitrogenoksyd du har i luften du puster ut. Vi måler dette gjennom nesen din, og det er ikke ubehagelig.

Testen kalles også nasal NO -test, (nNO), og målet er å finne ut om barnet/ungdommen har mindre nitrogenoksyd enn normalt. Nedsatt nitrogenoksid i utåndingsluften kan finnes ved luftveisinfeksjon, immunsvikt eller cystisk fibrose. For de fleste med primær ciliærdyskinesi (PCD) er nitrogendioksydnivået lavt.

Før

Barnet/ungdommen må være infeksjonsfri i minst 14 dager før undersøkelsen, helst fire uker hvis mulig.

Under

 • Lege eller sykepleier ser i nesen til barnet/ungdommen. Hvis nesen har mye snørr må barnet/ungdommen pusse nesen før testen. Dersom det fremdeles er mye snørr skylles nesen forsiktig med saltvannsdråper. Hvis nesen blir skylt med saltvannsdråper må barnet/ungdommen vente en time før testen tas.
 • Barnet/ungdommen sitter på stol alene eller på fanget til foresatte, mor eller far.
 • Puster vanlig og testpersonell setter en liten slange med en skumgummipropp på inn i neseboret.
 • Barnet/ungdommen fortsetter å puste vanlig under testen.
 • Testen tar 5 - 30 minutter avhengig av alderen til barnet og hvor godt de klarer å samarbeide.
 • Gassnivået måles. Dette gjør ikke vondt.

Etter

 • Testpersonalet eller legen informerer om resultatet av testen.
 • Resultatene vises på en skjerm, presentert som grafer via via en datamaskin (online-måling).
 • Undersøkelsen må gjentas en til to ganger for å sikre et riktig resultat.
 • Barnet/ungdommen kan reise hjem når prøven er tatt.