logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Måling av spyttproduksjon, ustimulert

Flere revmatiske sykdommer kan gi nedsatt spyttproduksjon. Som et ledd i en større utredning kan det derfor være nødvendig å måle spyttproduksjonen din. Undersøkelsen er enkel og smertefri og tar ca. 15-30 minutter.

Måling av spyttproduksjon kan skje ustimulert eller stimulert. Begge metoder praktiseres på norske sykehus, og det er dine behandlere som avgjør hvilken metode som er best i ditt tilfelle. Her beskrives ustimulert måling av spyttproduksjon.

 

Før

Du må være fastende i 1 time før undersøkelsen. Dette innebærer at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi , røyke eller snuse i den siste timen før. For øvrig kreves ingen annen forberedelse.

Under

Du får utlevert ett lite plastbeger, som du skal spytte i de neste 5 minuttene. Spyttmengden blir målt. Dersom du i løpet av de totalt 15 minuttene har skilt ut mindre enn 1,5 ml spytt er det et unormalt lavt resultat.

Etter

Det er ingen spesielle hensyn å ta etter at undersøkelsen er utført.