logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Måling av spyttproduksjon, ustimulert

Flere revmatiske sykdommer kan gi nedsatt spyttproduksjon. Som et ledd i en større utredning kan det derfor være nødvendig å måle spyttproduksjonen din. Undersøkelsen er enkel og smertefri og tar ca. 15-30 minutter.

Måling av spyttproduksjon kan skje ustimulert eller stimulert. Begge metoder praktiseres på norske sykehus, og det er dine behandlere som avgjør hvilken metode som er best i ditt tilfelle. Her beskrives ustimulert måling av spyttproduksjon.

 

Før

Du må være fastende i 1 time før undersøkelsen. Dette innebærer at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi , røyke eller snuse i den siste timen før. For øvrig kreves ingen annen forberedelse.

Under

Du får utlevert ett lite plastbeger, som du skal spytte i de neste 5 minuttene. Spyttmengden blir målt. Dersom du i løpet av de totalt 15 minuttene har skilt ut mindre enn 1,5 ml spytt er det et unormalt lavt resultat.

Etter

Det er ingen spesielle hensyn å ta etter at undersøkelsen er utført.