logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Matvareprovokasjon

Matvareprovokasjon er en test på om en unormal reaksjon på mat skyldes en bestemt matvare. Testen er best egnet for å avklare akutte reaksjoner.

Før

Hvilken matvare som skal testes og i hvilken form den skal bli gitt, skal avtales på forhånd.

Allergimedisiner

For et reelt og vellykket resultat er det viktig å ikke ta antihistaminer som Zyrtec, Aerius, Cetirizin, Xyzal, Vallergan, Phenamin med flere de siste syv dagene før testen.

Allmenntilstand


På testdagen skal du være frisk, dvs. ikke være forkjølet, ha astmasymptomer eller feber. Eksem bør være så godt kontrollert som mulig. Du bør ikke ha et pågående utbrudd av elveblest.

I så fall må testen utsettes.

Er du syk, har nedsatt allmenntilstand eller brukar antibiotika, så ta kontakt med vår ekspedisjon.

Du kan spise en lett frokost med trygge matvarer senest klokken 07.00 på testdagen.

Under

På testdagen blir du undersøkt av lege, og eventuelt blir det tatt en prikktest.

Deretter spiser du matvaren som skal testes ut. Først i små mengder, for så gradvis å øke mengden. Vanligvis med ca. 30 minutt mellom dosene.

Sykepleier er tilstede eller er lett tilgjengelig under hele testen.

Dersom du får en reaksjon, avsluttes testen. Ved tydelig allergisk plage vil du kunne få medikamentell behandling mot dette.

Etter

Etter avsluttet test, blir du værende i avdelingen i ca. 2-4 timer for observasjon av en eventuell senreaksjon. Senreaksjoner på kostprovokasjon kan skje selv om det ikke er symptomer under selve testen. Dersom det blir senreaksjon etter at du har forlatt avdelingen, skal dette som oftest behandles med allergimedisin. Slike senreaksjoner er ikke farlig. Vi ber om at du tar kontakt med sykepleier dagen etter, slik at senreaksjonen blir registrert hos oss.

Det blir samtale med lege før hjemreise.