logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Meckels divertikkel scintigrafi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av magen

Meckels divertikkel er en medfødt utbuktning fra tarmen, en rest fra forbindelsen mellom tarmkanal og navlestreng i fosterlivet. Om denne utbuktningen produserer magesyre, kan den forårsake smerte og blødning i tarmen. 1 - 3 prosent av befolkningen har denne utbuktningen, og den gir symptomer hos 15 - 30 prosent av disse igjen. Meckels divertikkel kan påvises ved scintigrafi. Da gir vi barnet en liten mengde radioaktivitet inn i en blodåre. Stoffet blir tatt opp i slimhinnen i magesekken, også i Meckels divertikkel. Dette kan vi se ved å ta bilder med et gammakamera eller en SPECT/CT.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her oppgis informasjon som er viktig for undersøkelsen. Om dere ikke kan møte til timen, ber vi dere gi beskjed om dette så fort som mulig etter at dere har mottatt innkallingsbrevet.

Viktige forberedelser

  • Det er noen ganger nødvendig å ta medisiner for å hemme syreproduksjon i magesekken på forhånd. Dette vil dere få informasjon om i innkallingsbrevet
  • Barnet skal faste 3-4 timer før undersøkelsen
  • Vi har behov for å vite hvor mye barnet veier
  • Ta gjerne med en leke/bok/bamse som barnet er glad i


Under

Barnet vil først få en liten mengde radioaktivt stoff inn i en blodåre i armen mens barnet ligger i ro på kamerabenken. Dette stoffet vil tas opp i slimhinnen i magesekken, og også i Meckels divertikkel.

Det er viktig at barnet ligger flatt og rolig under hele undersøkelsen. Vi tar bilder etter 15, 30 og 45 minutter, og bildene tar noen minutter hver gang. Vi tar også et bilde der vi markerer hvor navlen til barnet er.

I mange tilfeller kan det være nødvendig å hjelpe barnet til å ligge stille. Personalet vil gjøre sitt ytterste for at undersøkelsen skal bli god nok, samtidig som barnets opplevelse skal bli så god som mulig.

Etter

Dere kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svaret på undersøkelsen kommer til legen som har henvist barnet.