logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Miksjonscystografi (MCG) av urinblære

Miksjonscystografi, MCG er en undersøkelse hvor man undersøker trykkforholdene i blæren samtidig som det benyttes et røntgenapparat, en C-bue, for å få bilder av blæren.

Ved høyt blæretrykk og vanskeligheter over tid med å få tømt blæren, kan det skje forandringer i blære og nyrer. For å undersøke og måle disse endringene utføres MCG.

Før

Du skal føre en drikke- og diureseliste (oversikt over hvor drikke og vannlating) i tre døgn før undersøkelsen.

Tar du vanndrivende medisiner bør du ikke ta det i forkant av undersøkelsen. Andre medisiner skal du ta som vanlig.

Når du kommer til undersøkelsen, vil du bli spurt om du benytter medisiner som virker inn på blærefunksjonen.

Dersom du har urinveisinfeksjon må du få ny time.

Under

For å undersøke hvordan blære- og lukkemuskel jobber, måles trykket med to tynne sensorer.

En sensor føres med et kateter inn til blæren via urinrøret som ved en vanlig kateterisering.  Dette kateteret er tynnere enn et vanlig kateter. Den andre sensoren føres inn i rektum og måler buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann tilsatt kontrastveske. Kontrastvesken gjør at blæren er synlig på f.eks. røntgen. Det blir også foretatt ultralyd av blære og nyrer.

En MCG-undersøkelse er ikke smertefull, men noen synes det er ubehagelig å få plassert sensorene.

Etter

Til slutt får du en samtale med lege og uroterapeut som går gjennom resultatene sammen med deg. Du får anledning til å stille spørsmål. 

Etter dette vurderer vi videre oppfølging. I noen tilfeller får du de endelige resultatene under oppsummeringssamtalen. 

Resultatene sendes til den som har henvist deg og andre som eventuelt skal følge deg opp.


Vær oppmerksom

Hvis du tidligere har reagert på røntgenkontrast, må du gi beskjed.

Det er ingen kjente bivirkninger til denne undersøkelsen.

Hvis du tidligere har fått urinveisinfeksjon i forbindelse med undersøkelsen, gi beskjed og du kan få noe forebyggende.