logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Mulighetssamtale

Alle barn og ungdom som kommer til psykisk helsevern for barn og unge (BUP) er helt ulike. Det de har til felles er at noen er bekymret for dem på en eller annen måte. Alle som jobber på BUP er vant til å snakke med barn og unge om vanskelige følelser eller tanker, vanskelige ting som har skjedd eller som skjer i livet nå. Vi som jobber her er opptatt av hva du trenger for å få det bedre. Derfor ønsker vi å få til en plan sammen med deg og familien din, og de fleste som henvises til BUP inviteres til en samtale for å avklare dette.

Om samtalen

De fleste som henvises til BUP inviteres til en eller to samtaler først. Dette for å finne ut hva du trenger hjelp til og hvilke muligheter som passer best for deg. 

 • Samtalen varer i ca. 60-90 minutter
 • Vi møtes for å snakke gjennom bekymringene du har
 • Sammen drøfter vi hva som vil være best hjelp for deg nå, og om vi på BUP har den hjelpen du behøver
 • Du får tid på deg til å velge hva som er riktig å gjøre

For barn under 16 år inviteres som oftest både barnet og foresatte til samtalen. Er du over 16 år, kan du velge om du vil ha med deg en forelder eller annen person du stoler på.

Forberedelse til samtalen

Når vi møtes for å snakke om dine muligheter ønsker vi å sammen finne ut om vi kan hjelpe deg å nå ditt mål. Før du kommer er det nyttig om du tenker gjennom:

 • Hva håper du på? 
 • Hva synes du går bra? 
 • Hva kommer i veien når du får det vanskelig? 
 • Hva kan du gjøre selv for å få det bedre? 

Hvem møter du på BUP?

Den du møter i denne samtalen snakker med nye familier hver uke. De kjenner tilbudet både på BUP og i kommunen godt. Derfor vil hun eller han være en god samtalepartner for å ta et valg om hva dine muligheter er. Hvis du skal fortsette på BUP får du som oftest en annen behandler. 

Mulige utfall av samtalen

 • Noen synes én samtale med oss er nok. Det hjalp å få satt ord på ting 
 • Andre til prøve å mestre ting på egen hånd med hjelp av venner, familie, bøker eller annen selvhjelp 
 • Noen ganger blir vi enige om ting du skal forsøke hjemme eller på skolen. Så avtaler vi en oppfølgingssamtale for å sjekke om det virket 
 • Vi blir enige om at hjelpetilbudet du har behov for finnes i kommunen 
 • Vi blir enige om å gå i gang med et tilbud på BUP og forløpet starter så snart det er ledig tid 
 • Vi blir enige om at du har behov for et tilbud et annet sted i sykehuset og henviser videre til dette