logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Nesemåling

Før du opereres i nesen må vi gjøre forskjellige målinger, slik at vi kan planlegge operasjonen best mulig. Målingene kan også utføres som en del av utredning. Målingen gjøres før første legekonsultasjon.
Det er to ulike nesemålinger som gjennomføres:
  • Rhinomanometri: Gir opplysninger om forholdet mellom luftvolum ved innpust/utpust og trykkforskjell mellom fremre og bakre nese.
  • Akustisk rhinometri: Gir opplysninger om volum og passasjeforhold i nesehulen.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Samme dag som du er innkalt til nesemåling er det viktig at du:
  • ikke bruker nesespray
  • unngår fysisk anstrengelse rett før timeavtalen

Ta med 

Ferdig utfylt skjema for personopplysninger og egenmeldingsskjema.
Dette sendes ut sammen med innkallingsbrevet.

Gravid

Er du gravid må du ringe oss og gi beskjed. Da skal du ikke inn til nesemåling, men møte direkte til legetimen.

Under

Målingene gjennomføres på poliklinikken.
Du skal også fylle ut en del skjemaer og svare på noen spørsmål.


Etter

Du kan bli innkalt til kontrollmålinger i etterkant av en eventuell operasjon.