logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Non Invasive Prenatal Test

NIPT

NIPT – Non Invasive Prenatal Test, undersøker DNA fra fosteret i en blodprøve fra den gravide. For den gravide er det en vanlig blodprøve. Undersøkelsen blir gjort rundt 12. svangerskapsuke.

Sannsynligheten for at fosteret/ barnet har en trisomi - eks Down syndrom - øker med alderen til den gravide. Når vi undersøker DNA fra fosteret i mors blod (NIPT), kan vi oppdage trisomien. For den som ikke ønsker å vite om en trisomi hos fosteret, er det ikke noe poeng å få gjort denne undersøkelsen.

I Norge er undersøkelse av DNA fra fosteret i en blodprøve fra den gravide (NIPT) et tilbud i det offentlige helsevesenet for alle gravide som fyller 35 år før forventet fødsel (termin), og til alle gravide med spesifikke indikasjoner. Undersøkelsen er tillatt for alle gravide.

For helsepersonell:

Vi har laget to filmede foredrag/ forelesninger. For begge har vi også lagt ut lysbildene, og et oppsummeringsark.

Den ene handler spesifikt om NIPT.

       

Generelt om genetikk/ genetikk i svangerskapet (39 minutter)

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser. Du kan ta eventuelle medisiner som vanlig.

Under

I Norge blir NIPT (undersøkelse av DNA fra fosteret i blodprøve fra den gravide) gjort sammen med en ultralydundersøkelse.

Du får gjort begge undersøkelsene samme dag.

Ultralydundersøkelsen varer noen minutter, vanligvis med ultralydhodet på huden på magen. Undersøkelsen gjør ikke vondt, utover stikket for blodprøven.

Etter

Du kan reise hjem med en gang etterpå.

Når får jeg svaret?

Ultralydundersøkelsen får du vanligvis svar på med en gang. NIPT-en får du svar på etter cirka to uker.

Kan jeg stole på svaret?

Et negativt svar sier at man ikke fant trisomi, alt var normalt. Dette er et veldig sikkert svar.
Et positivt svar sier at det er økt sannsynlighet for en trisomi, slik som Down syndrom. Vi vil tilby en oppfølgerundersøkelse hvis du får dette svaret.

Hva er oppfølgerundersøkelsen?

Oppfølgerundersøkelsen er en morkakeprøve eller fostervannsprøve, vanligvis en morkakeprøve. Disse undersøkelsene gir et sikkert svar.