logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjertet - myocardscintigrafi

Myocardscintigrafi måler blodforsyningen til hjertemuskelen din. Vi sprøyter inn et radioaktivt merket stoff i armen din som tas opp i hjertemuskelen din. Hvor mye av stoffet som tas opp er avhengig av hvor god blodforsyning hjertemuskelen har. Undersøkelsen er ofte todelt: Vi undersøker blodforsyningen både i en stress-situasjon og i en hvilesituasjon. Stressundersøkelsen kan gjøres enten som en sykkelbelastning, eller ved at du får et legemiddel som gir samme effekt på blodårene i hjertet ditt som om du hadde syklet.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, da det inneholder informasjon som er viktig for undersøkelsen. Om du ikke kan møte til timen, ber vi deg gi beskjed om dette så fort som mulig.

Om du er gravid, kan være gravid eller om du ammer, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mulig etter at du har mottatt innkalling til undersøkelse. I de aller fleste tilfeller skal du ikke ta denne undersøkelsen.

Viktige forberedelser

  • Ikke ta med gravide eller små barn som følge til undersøkelsen.
  • Ikke ha på deg smykker eller andre metallgjenstander når du kommer til undersøkelse.
  • Det er en del medisiner du må slutte med før undersøkelsen. Dette vil du få beskjed om i innkallingsbrevet. Det kan også være mat og drikke du ikke skal innta i forkant av undersøkelsen. Det får du også mer informasjon om i innkallingsbrevet.
  • Om du skal til sykkelbelastning, skal du ha på/med deg tøy og sko som egner seg for sykling.

Under

Ved stressundersøkelse

Du får en kanyle i armen din som vi kan sette stoffet/legemidlene i. Vi fester ledninger til overkroppen din for å følge med på hjerterytmen din underveis i undersøkelsen. Vi følge også med på blodtrykket ditt underveis. Når hjertet ditt er tilstrekkelig belastet, setter vi det radioaktivt merkede stoffet. Det tas opp i hjertet ditt, og vil vise oss hvordan blodforsyningen til hjertet ditt er under belastning.

Ved hvileundersøkelse

Vi setter det radioaktivt merkede stoffet i en kanyle i armen din mens du sitter i ro. Det tas opp i hjertet ditt, og vil vise oss hvordan blodforsyningen til hjertet ditt er i hvile.

For begge undersøkelsene

Det kan være 30-90 minutter ventetid fra du fikk stoffet før vi kan ta bilder av hjertet ditt. Mens du venter kan du få beskjed om å drikke/spise noe. Dette kan hjelpe oss til å få bedre kvalitet på bildene. Vi tar bildene av hjertet ditt ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT, og det tar ca 15-30 minutter. Her vil du også bli koblet til ledninger for å registrere hjerterytmen din. Du må ligge stille mens vi tar bildene.

SPECT/CT

Foto: Sykehuset Østfold

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Det tar noen timer før den lille mengden radioaktivitet er ute av kroppen din.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Vi sender svar på undersøkelsen til legen som har henvist deg.