logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Observasjon av vannlatingsmønsteret - barn

Hensikten med observasjonen er å danne seg et bilde av barnets blærefunksjon med tanke på hvor ofte det tisser, hvor mye og om blæren er tom etter vannlating. Observasjon av vannlatingsmønsteret benyttes som ledd i utredning ved gjentatte urinveisinfeksjoner, spørsmål om nevrogen blæreforstyrrelse (blæren, hjernen og lukkemuskelen kommuniserer dårlig), urinlekkasjer eller andre forstyrrelser i vannlatingsmønsteret.

Før

Dersom barnet bruker bleier, ta med den typen bleier barnet er vant med å bruke. Bleiene skiftes ofte.

Under

Undersøkelsen starter med å måle hvor mye som er i blæren. Dette gjøres ved hjelp av ultralyd/blærescanner. Deretter observeres det nøye når barnet tisser. Dersom barnet bruker bleie, undersøkes bleien hvert 5.‐10. minutt. Etter hver vannlating måles det hvor mye urin det eventuelt er igjen i blæren, bleien veies og ny bleie settes på. Observasjonen gjøres i samarbeid med foresatte og sykepleier/uroterapeut. En uroterapeut er en spesialutdannet sykepleier innenfor dette feltet.

Barnet kan leke, spise og drikke som normalt. Etter hver vannlating legges barnet på en behandlingsbenk for resturinbestemmelse. Det benyttes ultralydgele og blærescanner med en probe som trykkes lett mot magen. Geleen kan virke litt kald, og vi oppmuntrer  barnet til å ligge så stille som mulig.

Undersøkelsen er tidkrevende og det settes av 4 timer til observasjon, samtale og oppsummering. I løpet av 4 timer rekker blæren å fylle seg flere ganger og barnet venner seg til undersøkelsen slik at man oppnår en så normal situasjon/observasjon som mulig.

Etter

Barnet kan reise hjem når observasjonen er ferdig.

Dere vil få vite resultatet fra undersøkelsen umiddelbart. I tillegg sendes svar til lege/barneavdeling som har henvist til undersøkelsen samt fastlege og til hjemmet.