logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Hypermobilitet - utredning i spesialisthelsetjenesten

Hypermobilitet, eller overbevegelige ledd, er vanlig og forekommer hos 10-20 % av befolkningen i de nordiske landene. En del personer med overbevegelige ledd har i tillegg smerter og funksjonstap fra muskel- og skjelettsystemet. Hos noen få er overbevegelige ledd tegn på arvelig bindevevssykdom og krever utredning i spesialisthelsetjenesten.
Smerter og funksjonstap hos personer med overbevegelige ledd skal behandles på samme måte som smerter og funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet generelt. Pasienter bør få individuelt tilpasset aktivitet og trening, eventuelt kombinert med medikamentelle og mestringsrettede tiltak. Enkelte pasienter kan ha behov for tilpasning av ortopediske hjelpemidler for å støtte opp under aktivitet og trening.

En sjelden gang er overbevegelige ledd et symptom på bindevevssykdom. Ehlers-Danlos syndrom er den av bindevevssykdomsgruppene som hyppigst er assosiert med overbevegelige ledd. Det finnes ulike undergrupper innenfor dette syndromet. Den vanligste typen er hypermobil EDS (hEDS). Denne tilstanden påvirker ikke indre organer og er ikke forbundet med kjent genmutasjon. Denne tilstanden kan derfor behandles på lik linje med øvrige smertefulle tilstander i muskel- og skjelettsystemet. De øvrige undergruppene av EDS og andre arvelige bindevevssykdommer kan gi øket risiko for organaffeksjon, og krever utredning.

Henvisning og vurdering

Personer med utbredt overbevegelighet i ledd og smerter i muskel- og skjelettsystemetmed funksjonstap, kan henvises til sin lokale fysikalsk medisinske avdeling. Hvis pasienten ikke får effekt av tiltak i primærhelsetjenesten kan man vurdere henvisning til en rehabiliteringsinstitusjon.

Voksne personer (over 18 år) med utbredt overbevegelighet i ledd og funn i andre organer og/eller familiens sykehistorie som kan gi mistanke om arvelige bindevevssykdommer som kan gi organaffeksjon, kan henvises til poliklinisk utredning og funksjonsvurdering.
  • Helse Sør-Øst: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. 
  • Utenfor Helse Sør-Øst: Fysikalsk medisinsk eventuelt genetisk avdeling i egen helseregion.  

Personer <18 år henvises barneavdelingen.

I henvisningen ønskes opplysninger om:      

  • familiære sykdommer (plutselig død hos personer under 50 år, bindevevssykdommer, annen sikker organaffeksjon)
  • pasientens tidligere sykdommer (sikre luksasjoner, tannstatus, utbredte smertetilstander)
  • Beigthon-skår, se Beighton-skår enkel veiledning,
  • eventuelle hudforandringer
  • gjerne beskrivelse av smerte og funksjonssvikt slik at utredningen kan planlegges best mulig.

Før

Noen ganger vil du bli bedt om å fylle ut et skjema før du kommer til timen. 

Hvis du har familiemedlemmer som er diagnostisert med arvelig bindevevssykdom, er det ønskelig at du innhenter samtykke fra dem til å ta med kopi av deres journal/utredning.

Under

Det er lege som gjennomfører den polikliniske utredningen. I utvalgte tilfeller gjør fysioterapeut funksjonsundersøkelser. Formålet med utredningen er å avklare om du har arvelig bindevevssykdom, og om du har behov for videre utredning hos andre spesialiteter. Vi kartlegger også om du har rehabiliteringsbehov, behov for tilrettelegging, eller behov for ortopediske hjelpemidler.

Etter

Etter gjennomført utredning blir du fulgt opp videre i primærhelsetjenesten i din hjemkommune.