logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

PET/CT

PET/CT er en avansert maskin som tar bilde av kroppen din. Det blir sprøytet inn et radioaktivt stoff i kroppen før du blir scannet. Mengden av dette stoffet er svært liten og gir sjelden bivirkninger PET-scanneren registrerer strålingen fra stoffet, samtidig som det tas CT. Bildene viser nøyaktig hvor i kroppen det eventuelt er økt opptak av det radioaktive stoffet.

Under