logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

PET/CT FDG

F18-FDG-PET/CT er en undersøkelse der kroppen skannes etter injeksjon av radioaktivt merket sukker. Dette gjøres for å påvise ulike sykdommer.

Ring oss med en gang du får innkallingsbrevet for å bekrefte timen din!

Denne undersøkelsen er svært kostbar, og vi må bestille det radioaktive stoffet spesielt til deg. Det er derfor viktig at du så fort som mulig bekrefter om du kan møte til den oppsatte timen.

Når du bekrefter timen, vennligst gi oss beskjed dersom du

  • Er gravid/mulig gravid
  • Har diabetes (se mer informasjon under)
  • Er forkjølet eller har nylig fått en infeksjon
  • Har nylig fått cellegift eller strålebehandling
  • Får behandling med steroider (f.eks kortison) eller vekstfaktor
  • Gravide eller små barn bør ikke være med som ledsagere.

Før

Du skal faste minium 6 timer før undersøkelsen. Det betyr at du ikke skal spise eller drikke noe annet enn rent vann. For å få en god undersøkelse er det viktig at du drikker vann de siste timene før undersøkelsen (2 til 4 glass er fint).

Ingen røyk/snus, pastiller eller tyggegummi de siste 6 timene før undersøkelsen.

Du skal ikke drive noen form for fysisk aktivitet de siste 24 timene før undersøkelsen.

Det er viktig å holde seg varm og ikke fryse samme dag som undersøkelsen.

Gravide eller små barn bør ikke være ledsagere.

Du kan ikke ha på deg smykker eller andre metallgjenstander under undersøkelsen.

Har du diabetes?

Dersom du har diabetes, er det viktig at du forteller oss dette i god tid. Undersøkelsen blir best når blodsukkeret er godt regulert, det vil si under 11 mmol/l. Ta med matpakke og medisiner på undersøkelsesdagen. 

Hvis du tar insulin

Spis mat og ta insulin som vanlig kvelden før undersøkelsen. Deretter skal du faste til undersøkelsen er ferdig.
Du skal ikke ta morgendose insulin.

Du kan spise og ta insulin umiddelbart etter at undersøkelsen er ferdig.

Hvis du bruker insulinpumpe

Du skal faste fra midnatt. Insulinpumpen skal gå som vanlig.

Hvis du bruker tabletter

Bruker du medisiner som inneholder metformin skal du ikke ta disse de siste 72 timene før undersøkelsen. Du kan starte med disse medisinene igjen når undersøkelsen er ferdig. Hvis du bruker Amaryl skal du ikke ta morgendosen før undersøkelsen, men etter undersøkelsen sammen med mat.

Under

Før bildene skal tas, kontrollerer vi blodsukkeret ditt. Deretter får du en sprøyte i armen med et radioaktivt sporstoff.

Etter at du har fått det radioaktive stoffet skal du ligge helt i ro, uten å snakke, lese eller holde på med telefonen i et rom med dempet belysning i 30 minutter. Dette er viktig for at opptaket av stoffet skal bli optimalt.

60 minutter etter at du har fått det radioaktive stoffet kan bildene tas. Bildetakingen tar 20-30 minutter.

Mulige forsinkelser

Dessverre kan det noen ganger oppstå problemer under produksjonen/leveransen av det radioaktive stoffet. Dette kan medføre at undersøkelsen må utsettes til en annen dag. Dette vet vi dessverre ikke før samme morgen, og det kan være at vi ikke får gitt deg beskjed om dette før ved fremmøte.

 

Etter

Hvis du skal reise med fly de neste 24 timene etter undersøkelsen må du gi oss beskjed om dette. Du vil da få med nødvendig skriftlig informasjon.

Svar på undersøkelsen blir sendt til legen som henviste deg.

Vær oppmerksom

Mengden radioaktivt stoff er liten, og gir svært sjelden bivirkninger.