logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

PET/CT PSMA

PSMA PET er en undersøkelse der kroppen skannes etter injeksjon av PSMA, som er et stoff som binder seg til et protein som blir kalt prostataspesifikt membranantigen (PSMA). Mengden er liten og gir svært sjelden bivirkninger. Stoffet inneholder også en liten mengde radioaktivitet, som gjør at vi kan ta bilder av opptaket med en PET/CT. Undersøkelsen brukes både til å finne riktig behandling og til kontroller.

Forberedelser før undersøkelsen

Du skal drikke minst 0,5 liter væske før du møter til undersøkelsen. Du kan gå på toalettet så ofte du vil. Ellers er det ingen spesielle forberedelser. Du trenger ikke å faste, og du kan ta dine medisiner som normalt. 

Under

Undersøkelsen innebærer at du får en venekanyle (lite plastrør) i en blodåre i armen din. Vi setter det radioaktive stoffet inn i venekanylen. Etter injeksjonen skal du oppholde deg på et forberedelsesrom, men du kan lese og bruke telefonen.

Hvis du har med deg pårørende til denne undersøkelsen, må den/de forlate forberedelsesrommet når det radioaktive stoffet blir satt i armen din.

Du kan gå på toalettet når du vil i ventetiden, vi ber deg også gå på toalettet rett før vi tar deg inn på kamerarommet.

Billedtakingen starter 60 minutter etter injeksjonen, og tar vanligvis 20 - 30 minutter. 

Etter

Etter undersøkelsen kan du reise hjem.