logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Sniffin Sticks

Redusert luktesans - enkel luktetest (screening)

Ved enkel luktetest screener vi dine evner til å kjenne lukt. Testen er for pasienter med redusert luktesans, som skal neseopereres.

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Under

Under undersøkelsen kartlegger vi din evne til å identifisere 12 ulike lukter. Du får lukte på 12 penner med ulike lukter. For hver penn du lukter på, får du fire alternativer hvor bare ett alternativ er riktig. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

Etter

Når testen er fullført vil du få vite resultatet, og det blir tatt med i vurderingen av din videre behandling.