logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Sniffin Sticks

Redusert luktesans - omfattende luktetest

Omfattende luktetest kartlegger tre ulike aspeker ved dine evner til å kjenne lukt. Denne testen blir brukt i utredning av pasienter med redusert luktesans.

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Under

Ved omfattende luktetest blir du bedt om å sitte stille, og bli presentert for tre sett med luktepenner. Det er tre delmålinger i denne testen.

I første del av testen finner vi din terskel for butanol. Du blir presentert for luktepenner med stigende konsentrasjon av butanol til vi finner din lukteterskel. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen lukt.

I andre del finner vi din evne til å diskriminere mellom lukter. Du blir presentert for tre og tre luktepenner. To lukter det samme, den tredje er avvikende. Du skal angi den som lukter forskjellig. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen forskjell i lukt.

I tredje og siste delmåling finner vi din evne til å identifisere lukter. Her finner vi din evne til å identifisere 16 ulike lukter. For hver luktepenn du blir presentert for, får du fire valgalternativer. Bare et av alternativene er riktig. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

Etter

Etter undersøkelsen får du vite resultatet. Det legger føringer for videre behandling.