logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Renografi med ACE-hemmer - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene

Ved ACE hemmer renografi bruker vi et radioaktivt merket stoff som tas opp og skilles ut av nyrene. Etter at stoffet er sprøytet inn i blodet, tas det opp i og skilles ut igjen av nyrene, og vi kan følge denne prosessen ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT maskin. Du får også en medisin som påvirker blodårene i nyrene dine, så vi kan si noe om ditt høye blodtrykk skyldes noe i nyrene eller ikke.

Før

Ta kontakt med oss dersom du er gravid, tror du kan være gravid, om du ammer eller nettopp har vært til urografi.

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, da det inneholder viktig informasjon for undersøkelsen. Om du ikke kan møte til timen, må du gi beskjed om dette så fort som mulig.

Viktige forberedelser

  • Det er endel medisiner du må slutte med før undersøkelsen, vennligst les innkallingsbrevet nøye
  • Vi har behov for informasjon om din høyde og vekt
  • Du skal drikke godt med vann før du møter til undersøkelsen. Du vil også bli bedt om å drikke noe vann når du møter til undersøkelsen.
  • Ikke ta med deg små barn eller gravide som følge

Under

Du vil først få en kanyle i armen. Vi legger deg på undersøkelsesbenken og plasserer deg riktig i gammakameraet eller SPECT/CT maskinen. Du får sporstoffet satt i kanylen i armen og vi starter bildeopptaket umiddelbart.

Selve bildeopptaket tar omtrent 30 minutter per gang, og det er viktig at du kan ligge stille denne tiden.
Etter den første runden med bilder, vil du få en blodtrykkssenkende tablett. Vi måler blodtrykket ditt underveis. Du skal vente en tid før vi kan ta neste bildeopptak. Før andre bildeopptak får du også mer drikke av oss.

Andre bildeopptak tas på samme måte som det første. Det tar omtrent 30 minutter, og det er viktig at du kan ligge stille denne tiden.

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Vi sender svar på undersøkelsen til legen som har henvist deg.