logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Røntgen av gane (epipharynx) hos barn og unge

Før

Det er viktig at du leser denne informasjonen slik at du vet hva som skal skje. Foreldre/foresatte bør snakke med barn og unge om undersøkelsen, slik at de blir gjort kjent med informasjonen de får her. Informasjon og samtale bidrar til at barnet/ ungdommen kjenner seg trygg. Under

Du blir hentet på venterommet av ein radiograf når det er din tur. Undersøkelsen foregår mens du sitter.  

For å få gode bilder, er det nødvendig å bruke kontrastmiddel. Dette er en tyktflytende, kvit væske som vises godt på røntgenbilder. Når undersøkelsen begynner, setter vi litt av dette kontrastmiddelet forsiktig i nesen din. Du skal så prøve å snufse det inn i nesen slik at det kommer bak i svelget. Det vil så bli gjort røntgenfilmopptak av ganen samtidig som du sier ord eller lyder som du hermer etter logopeden. 

 Det kommer til å være en del folk i rommet som har forskjellige oppgaver. En logoped vil gi deg ord og lyder du skal gjenta, en radiograf og en medisintekniker styrer apparatet som tar bilde og lagrer bildene, en radiolog og plastikk-kirurg vurderer bildene.  

 Vi bruker ikke lenger blyforkle på pasienter som kjem til røntgen, da det har vist seg at dette kan komme i veien for en god undersøkelse. 

Dersom du ønsker det, kan du ha med deg pårørende inn til undersøkelsen. Etter

Når undersøkelsen er ferdig kan du forlate avdelingen. Undersøkelsen vil bli vurdert i samarbeid med logoped, plastikk-kirurg og radiolog.

Resultatet av undersøkelsen vil bli formidlet av plastikk-kirurg når det er klart. Dersom det er noe du lurer på i samband med undersøkelsen, kan du ta kontakt med oss.