logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Røntgen av nyrer og urinveier hos barn

Dette er en røntgenundersøkelse med kontrastmiddel som gir en fremstilling av nyrene og urinveiene ned til blæra. Vi gjør urografi for å kartlegge funksjonen av nyrene og hvordan nyrene skiller ut urinen ned til blæra. Dette kan vi se ved å gi barnet kontrast gjennom et tynt plastrør som ligger i en blodåre i armen (venekanyle).

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra barnets lege.

Før

Det er av stor betydning at barn og unge som skal til røntgenundersøkelse er godt forberedt.

Det er derfor viktig at foreldre og foresatte formidler denne informasjonen videre til barn og unge som skal gjennom undersøkelse med røntgen.

Barnet kan møte en time før undersøkelsen for å få en bedøvelseskrem.

Under

Når røntgenbildene tas må barnet ligge på et undersøkelsesbord med et ganske stort apparat som vil bevege seg. Barnet må få et tynt plastrør lagt inn i en blodåre på armen eller hånda (venekanyle). Gjennom denne setter vi røntgenkontrast for at nyrene/urinveiene skal bli synlige på røntgenbildene.

Vi tar flere bilder, og barnet må ligge så rolig som mulig for at bildene skal bli gode og tydelige.

Under hele undersøkelsen kan foreldre/foresatte (ikke gravide) være sammen med barnet.

Hele undersøkelsen varer i cirka 30 minutter, og barnet kan reise hjem etter dette.

Vi fokuserer på at alle barn blir sett og hørt her hos oss.

Sjukepleiar hilser på barnet. Bilde.

Før undersøkelsen kan barnet få et plaster med bedøvelseskrem på armen.

Jente får på bedøvende plaster

Plasteret har en bedøvelseskrem som gjør det mindre vondt å sette inn venekanylen, som vi trenger for å kunne sette kontrast i blodåren til barnet.

Jente med bedøvende plaster på armen

Barnet blir liggende på et bevegelig bord med et bevegelig røntgenrør over seg.

Jente i røntgenapparat

Foreldre/foresatte kan være med under hele undersøkelsen. Dette er en stor trygghet for barnet.

Radiolog viser jente og mammaen hennes bildene

Alle barn får med seg en liten premie etter at vi er ferdige.

Jente får premie av radiolog

Alle foto: Sykehuset Østfold

Etter

Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en røntgenlege og svaret sendes henvisende lege.