logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Røntgen av tykktarm hos barn

Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille endetarm og tykktarm.

Denne undersøkelsen tas for å kartlegge funksjonen av tykktarmen, og barnet får kontrast gjennom en sonde i endetarmen.

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra barnets lege.

Før

Det er av stor betydning at barn og unge som skal til røntgenundersøkelse er godt forberedt.

Det er derfor viktig at foreldre/foresatte snakker med barn og unge om undersøkelsen, og at barnet blir gjort kjent med informasjonen dere får her. Informasjon og samtale bidrar til trygghet hos barnet.

Viktige forberedelser

Barnet skal drikke og spise som normalt.

Dersom han/hun bruker avføringsmidler, må disse ikke benyttes de siste 24 timene før undersøkelsen.

Under

Når røntgenbildene tas må barnet ligge på et undersøkelsesbord. Et ganske stort apparat vil bevege seg over bordet. Vi starter med å sette et tynt, mykt plastrør (kateter) forsiktig inn i endetarmen. Dette kan være ubehagelig for barnet. Deretter settes røntgenkontrast gjennom dette kateteret. Røntgenkontrasten er nødvendig for at tarmene skal bli synlige på røntgenbildene.

Under hele undersøkelsen kan foreldre/foresatte (ikke gravide) være sammen med barnet.

Hele undersøkelsen varer i cirka 30-45 minutter. Vi tar flere bilder, og barnet må ligge så rolig som mulig for at bildene skal bli gode og tydelige.


Vi har fokus på at alle barn blir sett og hørt her hos oss.

Radiolog hilser på barn som skal til undersøkelse


Her er noe av utstyret vi kan bruke under undersøkelsen.
Bilde av utstyr som brukes i undersøkelsen, blant annet sprøyte , kontrastvæske og tape


Kontrasten vi bruker gjør at vi ser tykktarmen på bildene.
Kontrast i engangssprøyte


Barnet blir liggende på et bevegelig bord med et bevegelig røntgenrør over seg. Han/hun kan ikke ha på egne klær mens vi utfører undersøkelsen.
En jente ligger i et røntgenapparat, mens mor og radiograf sitter på hver sin side


Foreldre/foresatte kan være med under hele undersøkelsen. Dette er en stor trygghet for barnet.
Bilde av radiograf, barn og mamma. Radiografen peker opp på en skjerm og de to andre ser opp på skjermen.


Alle barn får med seg en liten premie etter at vi er ferdige.
Radiograf gir et lite lykketroll til en liten jente

Alle foto: Sykehuset Østfold

Etter

Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en røntgenlege og svaret sendes henvisende lege.