logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Miksjonscystografi

Røntgen av urinblære og urinrør hos barn

Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille blæra og urinrøret.

Denne undersøkelsen tas for å kartlegge funksjonen av blæra og hva som skjer når pasienten tisser, og barnet får et tynt kateter i urinblæra som fylles med kontrastmiddel. Når blæra er full, skal barnet tisse på undersøkelsesbenken mens vi tar bilder av urinveiene.

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra barnets lege.

Før

Det er av stor betydning at barn og unge som skal til røntgenundersøkelse er godt forberedt. Det er derfor viktig at foreldre og foresatte formidler denne informasjonen videre til barn og unge som skal gjennom undersøkelse med røntgen

Dersom barnet har feber eller pågående urinveisinfeksjon, må undersøkelsen utsettes. Vennligst ring for å avtale ny time.

Under

Når røntgenbildene tas, må barnet ligge på et undersøkelsesbord. Et ganske stort apparat vil bevege seg over denne benken. Vi begynner med å vaske rundt urinrøret og smøre på bedøvelsesgele. Geleen gjøre undersøkelsen mindre ubehagelig.

Deretter setter vi et tynt mykt plastrør (kateter) gjennom urinrøret til urinblæra. Et kontrastmiddel skal renne gjennom kateteret helt til barnet blir tissetrengt. Kontrastmiddelet gjør at urinblære og urinrør vises på røntgenbildene.

Kateteret fjernes, og barnet må tisse ut kontrasten mens barnet fremdeles ligger på undersøkelsesbordet. Det er viktig at barnet ligger rolig slik at bildene blir gode og tydelige. Under hele undersøkelsen kan foreldre/foresatte (ikke gravide) være sammen med barnet.

Hele undersøkelsen varer i cirka 30 minutter, avhengig av hvor raskt barnet klarer å tisse, og barnet kan reise hjem etter dette.

Jente blir møtt velkommen av radiolog

Vi fokuserer på at alle barn blir sett og hørt her hos oss.

 

Utstyr som blir brukt under undersøkelsen

Dette er en steril undersøkelse, derfor starter vi med å vaske barnet nedentil.

 

Radiolog og jente i røntgenapparat

Barnet blir liggende på et bevegelig bord med et bevegelig røntgenrør over seg. Han/hun kan ikke ha på egne klær mens vi utfører undersøkelsen.

 

Radiolog fyller krontastvæske

Vi fyller blæren med røntgenkontrast.

 

Jente i røntgenapparat sammen med mor og radiolog

Foreldre/foresatte kan være med under hele undersøkelsen. Dette er en stor trygghet for barnet.

 

Jente får premie av radiolog

Alle barn får med seg en liten premie etter at vi er ferdige.

Alle foto: Sykehuset Østfold 

Etter

Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en røntgenlege og svaret sendes henvisende lege.