logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Saltvannsbelastningstest

Testen gjøres for å undersøke om kroppen responderer normalt på stimulering.

Før

Du kan spise og drikke i forkant av testen, men du skal ikke gjøre store endringer i kostholdet de siste 4 ukene i forkant av testdagen. Du skal for eksempel ikke starte eller slutte å bruke salt i maten.

Tar du blodtrykksmedisin må du ta kontakt med oss og avklare om du skal slutte med det de siste ukene før testen.

Under

Når du kommer på sykehuset vil du få et plastrør (venekanyle) lagt inn i en blodåre på hånden/armen. Den første timen skal du hvile, deretter blir det tatt blodprøve.

Etter den første blodprøven vil du få tilført saltvann intravenøst. Når alt saltvannet har gått inn i kroppen blir det tatt nye blodprøver.

Blodtrykk og puls blir kontrollert jevnlig gjennom dagen.

Etter

Når testen er ferdig får du mat og kan reise hjem.

Etter cirka 3 uker vil du bli informert av legen din om resultatet av testen.