logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Skjelettscintigrafi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av skjelettet

Ved skjelettscintigrafi bruker vi et radioaktivt merket stoff som inneholder fosfat. Etter at stoffet er sprøytet inn i blodet, tas det opp i skjelettet. Ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT vil vi kunne ta bilder av fordelingen av det radioaktivt merkede stoffet. På denne måten kan vi påvise ulike forandringer i skjelettet.

Skjelettscintigrafi kan brukes ved utredning av symptomer fra skjelettet etter skader, ved infeksjon eller betennelsestilstander (inflammasjon). Det brukes også for å se etter spredning av kreft til skjelettet.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her finner dere informasjon som er viktig for undersøkelsen.

Om dere ikke kan møte til timen, må dere gi beskjed om dette så fort som mulig etter dere har fått innkallingsbrevet.

Viktige forberedelser

  • På undersøkelsesdagen skal barnet drikke mye og tisse/skifte bleie ofte, og dere bør ta med kateterutstyr eller bleier om barnet bruker dette til vanlig
  • Ta gjerne med en leke/bamse/bok barnet er glad i
  • Barnet kan spise og ta eventuelle medisiner som vanlig

Under

Ved oppmøte ved nukleærmedisin vil vi først sette et sporstoff inn i en blodåre i armen. Dette består av en fosfatforbindelse merket med en liten mengde radioaktivitet som vil tas opp i skjelettet. I noen tilfeller tas det også bilder mens barnet får sporstoffet, men som oftest skal det gå 2-5 timer før bildene tas. Dere vil få informasjon om når bildene skal tas, og dere trenger ikke å oppholde dere i avdelingen i ventetiden.

Det radioaktive stoffet skilles ut i urin, derfor er det viktig at barnet drikker rikelig og tisser/skifter bleie ofte i disse timene. Det er også viktig at barnet prøver å tisse/skifter bleie rett før vi skal ta bildene. Dette er viktig hovedsakelig for at vi skal få god kvalitet på bildene, men også for at barnet skal klare å ligge stille mens vi tar bilder.

Selve bildeopptaket kan ta totalt 15-30 minutter. Det er viktig at barnet ligger stille mens bildene tas. Foreldre kan være tilstede i rommet hele tiden under bildetakingen. I mange tilfeller kan det være nødvendig å hjelpe barnet til å ligge stille. Personalet vil gjøre sitt ytterste for at undersøkelsen skal bli god nok, samtidig som barnets opplevelse skal bli så god som mulig.

Etter

Dere kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Det er viktig å gi barnet rikelig med drikke også i etterkant av undersøkelsen.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svaret sendes legen som har henvist barnet til undersøkelsen.