logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Søvnregistrering (aktigrafi)

Ved søvnregistrering med aktigraf måler vi bevegelsene dine og lysnivået rundt deg, ved hjelp av et måleinstrument utformet som en klokke. Dette gir oss informasjon om når du er i ro (antatt søvn) og når du er i bevegelse (antatt våken).

Informasjonen brukes sammen med søvndagbok og sykehistorie for å diagnostisere ulike søvnforstyrrelser. Hensikten med registreringen er å se din aktivitet og hvile (søvn) over en periode på 7 til 14 dager.

Før

I registreringsperioden er det helt nødvendig å legge til rette for minimum 7 timer søvn hver natt. Det er også viktig at du forsøker å ha en så regelmessig døgnrytme som mulig i denne perioden.

Dersom du jobber skiftarbeid, skal du ikke ha nattevakter i registreringsperioden. Fastlegen din må eventuelt gi deg sykemelding i denne perioden dersom nattevakter ikke kan gjøres om til dagvakter.

Under

Du skal gå med en «klokke» (aktigraf) på håndleddet i 7 til 14 dager. Dersom du også skal gjennom en søvnundersøkelse (PSG) skal du ha den på frem til denne er gjennomført.

Påmontering og opplæring i bruk av aktigrafen, samt en gjennomgang av søvndagbok og søvnspørreskjema, som du må fylle ut, vil bli gitt. Dette tar vanligvis 30 minutter.

Etter

Du skal ha på klokken og fylle ut søvndagboken i tidsperioden du har fått beskjed om. Møt opp på samme sted til avtalt tidspunkt.

Vær oppmerksom

Undersøkelsen er helt smertefri og uten noen form for risiko.