logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Spyttprøve

Vi bruker spytt når vi skal undersøke stresshormoner (kortisol) i kroppen. Prøvene kan du ta hjemme og deretter sende eller levere til laboratoriet.

Skal prøvene til Avdeling for rettsmedisinske fag, se Rettstoksikologiske analyser ved Oslo universitetssykehus for mer informasjon.

Før

Samling av spyttprøver gjør du med beholderne (salivettene) du er tildelt.

Beholderne må oppbevares tørt og i romtemperatur.

 • Prøven tar du ved sengetid (mellom klokken 21 og 23) to kvelder etter hverandre.
 • Ble du bedt om å ta morgenprøve, tar du den mellom klokken 07 og 09.

Bruk en ny beholder hver gang du tar en prøve.

Nivået av kortisol varierer mye i løpet av døgnet. Riktig tidspunkt for å ta prøven er viktig for tolkning av resultatet av analysen.

Pass på at du IKKE:

 • spiser mat, drikker eller pusser, renser eller bleker tennene de siste 60 minuttene før du tar prøven
 • har sår eller rifter i tannkjøttet. Blodtilblandet spytt kan gi feil resultat.
 • utfører sterk fysisk aktivitet før du tar prøven
 • siste døgn før prøven, spiser
  • lakris
  • grapefruktjuice
  • enkelte naturpreparater
 • siste døgn før prøven, bruker
  • snus
  • tobakk

Vask ansiktet og hender grundig før du tar prøven dersom du bruker kortisonsalve

Under

 • Legg tampongen i munnen i omlag to (2) minutter, slik at den blir gjennomfuktet med spytt
 • Unngå å tygge
 • Ved svært lav spyttproduksjon må tampongen ligge lenger i munnen, til den er fullstendig gjennomfuktet
illustrasjon av prøvutstyr
 • Plasser deretter tampongen tilbake i den indre hylsen
 • Sett korken godt på!

Etter

Merk det ytre røret tydelig med:

 • navn
 • fødselsnummer
 • tidspunkt for når prøven ble tatt (dato og klokkeslett).

Du kan oppbevare prøven i inntil to (2) døgn i kjøleskap.

Send prøven i posten, eller lever den til avtalte laboratorium.

Spørsmål:

Lurer du på noe om bruken av beholder (salivette), ta kontakt med legen din, eller med Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus på telefon: 22 89 47 08.