logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Synacthentest

Ved synacthentest får du et syntetisk fremstilt hypofysehormon (ACTH) direkte i blodet for å bedømme binyrebarkens evne til å skille ut kortisol. Testen skiller ikke mellom svikt i binyrebarken (primær svikt) og hypofysen (sekundær svikt).

Vi gjør testen for å bedømme kroppens evne til å lage kortisol. Ved mangel på kortisol må du ha erstatningsbehandling. Vi tar testen om vi mistenker:

  • Primær binyresvikt som skyldes sykdom i binyrene som Addisons sykdom.
  • Sekundær binyresvikt som følge av langvarig bruk av kortisonpreparater eller sykdom i hypofysen