logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Telemetri

Hjerterytmeovervåkning på sykehus

En telemetri er et bærbart trådløst apparat, på størrelse med en pocketbok, som benyttes til å overvåke hjerterytmen din mens du er innlagt i sykehus. Hjerterytmen registreres kontinuerlig og blir sendt via et antennesystem til en overvåkningssentral. Telemetri benyttes dersom det er mistanke om hjerterytmeforstyrrelser, uavklarte besvimelser og også ved annen hjertesykdom.

Før

Telemetriapparatet har flere ledninger som vi fester med klistrelapper på overkroppen din. For at det skal blir gode hjerterytmesignaler kan det være nødvendig å barbere bort hår der vi skal feste elektrodene. Telemetriapparatet legges i en telemetripose som vi henger rundt halsen din.

Under

Du må gjerne være i aktivitet under overvåkningen med telemetri. Hvis du beveger deg for langt unna antennesystemet, kan signalene bli dårlige eller falle ut. Det er derfor viktig at du ikke forlater avdelingen uten å gi beskjed.

Det kan være at ledninger løsner, for eksempel ved bevegelser som fører til drag på ledningene. Dette kan skje på natten når du beveger deg i sengen, det kan derfor hende at sykepleier må inn på rommet for å feste disse på nytt.  Det er fint om du varsler sykepleier om ledninger er løse. Hvis du får symptomer på hjerterytmeforstyrrelse som hjertebank eller brystsmerter, er det viktig at du gir beskjed.


Sykepleiere i overvåkningssentralen gir fortløpende informasjon om hjerterytme og eventuelle avvik til sykepleier på sengeposten. Batteriet i telemetrien varer omtrent ett døgn og blir skiftet av sykepleier på sengeposten.

Telemetrien tåler ikke vann, du kan derfor ikke dusje med denne påkoblet.

Elektrodefestene kan gi hudirritasjon som kløe og rødhet. Det er viktig at du gir beskjed til sykepleier om du opplever dette.

Etter

Når du er ferdig overvåket med telemetri er det viktig at alle lapper og limrester blir fjernet for å forebygge hudirritasjon.