logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse, TESA

Testisbiopsi

Ved testisbiopsi hentes det ut vev via en hul, tynn nål i testikkelen. Hensikten er å se om det er levende sædceller i testikkelvevet. Inngrepet foretas i lokalbedøvelse.

Henvisning og vurdering

Dersom der ikke finnes levende spermier i sædprøven din, blir du henvist til Fertilitetsseksjonen for testisbiopsi.

Før

Det er ingen forberedelser før dette inngrepet.

Under

Biopsien tas i lokalbedøvelse. Det blir ført en tynn, hul nål inn i testikkelen og vev trekkes ut med vakuum.

Bioingeniøren sjekker om det finnes sædceller i testikkelvevet. Dette gjøres umiddelbart slik at du får svar underveis i undersøkelsen.

Etter

Du kan reise hjem etter undersøkelsen. Vi anbefaler at du ikke kjører bil selv.

Vær oppmerksom

Det er sjelden komplikasjoner ved denne undersøkelsen, men hos noen kan det oppstå blødning eller mindre blåflekker ved innstikkstedet.