logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Kontrast-ekkokardiografi

Ultralyd av hjertet med kontrastmiddel

Kontrast-ekkokardiografi er ultralyd av hjertet hvor det i tillegg blir gitt kontrastvæske som gjør detaljer i bildene fra ultralyden tydeligere. Undersøkelsen utføres som tilleggsundersøkelse hos enkelte pasienter for å få tydeligere bilde av hjertets strukturer.

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Under

Du ligger i sideleie på en benk under undersøkelsen. Kontrastvæsken blir gitt via en venekanyle i blodåren i armen.
 
Å få kontrastmiddel medfører ikke ubehag for deg. Dersom du er allergisk mot innholdsstoffene i kontrastvæsken eller har betydelig forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet skal du ikke ha kontrastvæske.

Undersøkelsen tar vanligvis 30 - 45 minutter.

Etter

Du blir observert i 15 til 30 minutter etter undersøkelsen.

Legen må gjøre en inngående analyse av svarene på undersøkelsen. Svar blir sendt til henvisende avdeling, sykehus eller fastlege innen en uke.

Vær oppmerksom

Kontrastmiddelet medfører ikke ubehag og gir meget liten risiko brukt etter vanlig retningslinjer. Kontrastmiddelet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesvikt.