logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Transøsofageal ekkokardiografi (TØE)

Ultralyd av hjertet via spiserøret, barn

Hensikten med ultralydundersøkelse via spiserøret (TØE) er å kartlegge hjertets anatomiske strukturer. TØE utføres ofte som forberedelse før hjerteoperasjon.

Før

Barnet blir innkalt til en forundersøkelse, som regel dagen før, hvor det blir gitt informasjon om undersøkelsen, fasting og narkose.

Barn som har sykdommer i eller er operert i spiserøret kan trenge spesielle hensyn. Foreldre kan informere legen om dette ved samtale dagen før undersøkelsen.

Under

Ultralydundersøkelse via spiserøret hos barn utføres i narkose.

En fleksibel slange (probe) føres gjennom munnen og ned i spiserøret. Spiserøret ligger rett bak hjertet og undersøkelsen gir derfor et detaljert bilde av hjertet. Undersøkelsen gir ofte spesielt god informasjon om hjerteklaffens størrelse, form og funksjon, samt om blodårer til og fra hjertet og deres koblinger og dimensjoner.

TØE brukes som hjelp til å stille diagnose, guide under hjertekateterisering og som hjelp til detaljert forberedelse av operasjoner, blant annet på og nær hjerteklaffene.

Etter

Det er vanlig å reise hjem samme dag som undersøkelsen.

Resultatet fra undersøkelsen blir som oftest diskutert i et hjertemøte. Foreldre får informasjon om videre plan av legen som utførte undersøkelsen. Legen tar kontakt med dere per telefon.

Det er lite komplikasjoner etter TØE, men noe smerter i svelget er vanlig og går fort over.