logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ultralyd av lever med kontrast

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger. Lydhodet på ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen og registrerer bølgene som kommer i retur. Lydbølgene blir analysert og blir omdannet til et bilde.

Om undersøkelsen

Vi utfører undersøkelsen for å kunne stille en sikker diagnose ved forandringer i lever, eller ved kontroll av pasienter som har hatt kreft i tykk- og/eller endetarmen. Kontrastmiddel blir gitt i en blodåre (intravenøst) under undersøkelsen. Ultralyd slik den blir brukt er ikke skadelig for kroppen.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser. I noen tilfeller kan annet helsepersonell henvise deg, for eksempel til billedundersøkelser (MR, CT eller røntgen). Når vi har mottatt henvisningen, vil du få svar på om du har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Les mer på helsenorge.no 

Før

Forberedelse hjemme

Du må faste de siste fire timene før undersøkelsen. Det betyr at du ikke skal spise eller drikke. Du kan heller ikke suge på pastiller, tygge tyggegummi eller røyke før etter undersøkelsen.

Mer nøyaktig informasjon om forberedelse til undersøkelsen blir gitt ved innkalling eller i avdelingen når timen blir avtalt.

På sykehuset

Rett før selve undersøkelsen går i gang, får du innlagt et tynt plastrør i en blodåre på armen (venekanyle). Du vil også bli spurt om du har hatt eventuelle reaksjoner på kontrastmiddel tidligere. 

Under

Under undersøkelsen ligger du på en benk. Du må ta av klær som dekker det området vi skal undersøke. Det blir brukt gele på huden ved undersøkelsen som øker kvaliteten på bildene. Du får kontrastmiddelet gjennom venekanylen i armen din. Røntgenlegen flytter deretter lydhodet over det aktuelle området, mens vi tar en serie med flere bilder. Undersøkelsen varer som regel fra 15 til 30 minutt.

Etter

Etterpå blir du bedt om å sitte på venterommet i 30 minutter. Dette for å følge med og observere deg for eventuelle reaksjoner på kontrastmiddelet i etterkant av undersøkelsen.

Resultatet av undersøkelsen

Når ultralydundersøkelsen er ferdig kan du reise hjem. Bildene blir gransket av en radiolog (røntgenlege) og svaret blir sendt til legen som henviste deg.