logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ultralydundersøkelse av barn

Dette er en undersøkelse som benytter ultralyd til å stille diagnose eller kartlegge sykdom. Undersøkelsen foregår ved at legen benytter et utralydkamera (probe) med gele på det området som skal undersøkes. Undersøkelsen er ikke smertefull.

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra barnets lege.

Før

Det er viktig at barn og unge som skal til ultralyd er godt forberedt, og da er det fint om du som forelder/foresatt snakker med barnet om undersøkelsen. Informasjon og samtale bidrar til trygghet hos barnet.

Viktige forberedelser

Noen ultralydundersøkelser krever forberedelser, og det er viktig at disse følges for å få en vellykket undersøkelse.

  • Barn over 2 år skal ikke spise de siste 4 timene før undersøkelsen, men kan drikke vann.
  • Barnet skal drikke litt ekstra vann/saft, tilsvarende cirka 2 glass, 15-20 minutter før undersøkelsen.
  • Barnet skal helst ikke tisse den siste timen før undersøkelsen.

Hvis det blir ventetid før barnet kommer inn til undersøkelsen, og barnet opplever sterk vannlatingstrang, si i fra i ekspedisjonen.

Ingen spesielle forberedelser. Undersøkelsen varer i 15-30 minutter.

Under

Ultralydundersøkelsen utføres i et ganske mørkt rom hvor barnet ligger på en undersøkelsesbenk. Det brukes en gele mellom ultralydapparatet og huden for å lage ultralydbilder.

Vi tar flere bilder, og det er viktig at barnet ligger rolig slik at bildene blir gode og tydelige. Foreldre/foresatte være sammen med barnet under hele undersøkelsen. For å sikre ro og god kvalitet ser vi helst at søsken ikke følger med til undersøkelsen.

Vi har fokus på at alle barn blir sett og hørt hos oss.

Bilde av radiolog og barn som skal til ultralyd. Bilde

Ved ultralydundersøkelsen bruker vi en gelé og en ultralydprobe. Denne geleen varmes opp på forhånd, men kan føles litt våt og klissete på huden.

Ultralydprobe med gele. Bilde

Ved å føre denne ultralydproben over det området av kroppen vi ønsker å undersøke, får vi bilder på en skjerm som legen kan se på.

Jente med ultralydprobe på magen. BIlde

Dersom det er ønske om det, kan vi forklare litt om bildene underveis. 

Radiolog og barn - ultralydundersøkelse. Bilde

Foreldre/foresatte kan være med under hele undersøkelsen. Dette er en stor trygghet for barnet.

Radiolog forklarer bilde på skjerm. Bilde

Alle barn får med seg en liten premie etter at vi er ferdige.

Jente har fått premie etter undersøkelsen. Bilde

Alle foto: Sykehuset Østfold

Etter

Når ultralydundersøkelsen er ferdig kan barnet reise hjem. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.