logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ultralydundersøkelse av blodårer i hjernen (Transkranial ultralyd)

Ved transkranial ultralyd undersøker vi hjernens største pulsårer. Vi undersøker retning og hastighet på blodstrømmen til hjernen, samt anatomiske forhold rundt pulsårene.

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger og fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen. Når lyden passerer forskjellige vev i kroppen, blir litt av lyden reflektert tilbake som ekko. Denne lyden blir fanget opp av et lydhode og lydbølgene blir omdannet til bilder i ultralydmaskinen.

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser. 

Under

Vanligvis utfører vi undersøkelsen mens du ligger på en benk med hodet lett hevet. For å kunne lage bilder må det være god kontakt mellom huden og lydhodet. Derfor bruker vi alltid en kontaktgel på huden. Du kan ofte føle at det blir litt kaldt med en gang. Vi plasserer lydhodet i tinningen og rett over øret på begge sider, i nakken og under haken. Vi beveger lydhodet frem og tilbake i det aktuelle området og det blir tatt en rekke bilder. 

Undersøkelsen gjør ikke vondt. Av og til må den som undersøker deg trykke litt ekstra på hodet med lydhodet for å få bedre innsyn. Det kan føles litt ubehagelig, spesielt hvis du allerede har smerter eller er øm i området.
 
Den som undersøker deg, registrerer nyttig informasjon om blodårenes anatomi og blodstrømmens retning og hastighet. 
Resultatet av ultralydundersøkelsen blir gjerne brukt som et supplement til andre undersøkelser av hjernens pulsårer som CT og MR.
 
Av og til trenger vi å vite mer om evnen til hjernens blodårer til å utvide seg. Da gir vi et medikament som heter Diamox (= acetazolamid) i en vene via et lite plastrør (venekanyle). Diamox har evnen til å utvide hjernens blodårer. Vi må da gjøre hele ultralydundersøkelsen på nytt mens medikamentet virker i kroppen. Det gjøres ca. 15 minutter etter at medikamentet har gått inn i venekanylen. 
 
Diamox er trygt, men kan gi noen bivirkninger som svimmelhet og uvelhet. Prikking og nummenhet rundt munnen og i fingrene, hodepine, vannlatningstrang og tinnitus. Effekten av medikamentet varer ca. 60 minutter og bivirkningene går som regel over da, men kan varer litt lenger.

Etter

Hvis du er innlagt på sykehuset kan du dra tilbake til avdelingen. Andre kan reise hjem etter undersøkelsen.

Ved ultralydundersøkelse der Diamox blir satt i blodåren din og om du opplever bivirkninger, ber vi deg vente på avdelingen en liten stund til du har snakket med en sykepleier eller lege.

Enkelte ganger kan den som undersøker deg gi svar direkte, men oftest vil du få svar fra den legen som henviste deg til undersøkelsen. Hvis du er innlagt på sykehuset får som regel svaret neste dag. 
Ved Diamox-undersøkelser kan du regne med litt lenger svartid. Det skyldes at svaret på denne ofte skal tolkes i sammenheng med andre undersøkelser du gjennomgår.